Kan een werknemer zijn jaarcontract eerder beëindigen?

Een overeenkomst van bepaalde tijd is in principe tussentijds niet opzegbaar. Tenzij er in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen waarin staat dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn die in diezelfde bepaling is opgenomen. Bestaat een dergelijke bepaling niet, dan is de werknemer in principe gehouden zijn contract uit te dienen.

In de praktijk leidt dit al gauw tot een onwerkbare situatie; een werknemer die weg wil maar dat niet mag zal vaak niet naar behoren functioneren. Daarom wordt vaak in overleg gezocht naar een termijn die voor beide partijen aanvaardbaar is. De werkgever kan dan rekening houden met seizoensdrukte, vakanties van andere werknemers, en het vinden en inwerken van een vervanger.

TIP: zet dergelijke afspraken altijd op papier en zorg dat dit wordt ondertekend.


Als lid van KHN kunt u vijf dagen per week terecht bij Info & Advies. Aarzel niet om de telefoon te pakken als u met vragen zit: 0348 489411