Klachtenregeling KHN Juridisch Advies & Mediation

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen KHN Juridisch Advies en de cliënt.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie(s), verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat of jurist. U dient uw klacht te melden binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten welke aanleiding heeft gegeven tot uw klacht. 

De behandelend advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. U ontvangt binnen vier weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencoördinator KHN Juridisch Advies (mr. J.J. Poppe). Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan de behandelend advocaat heeft voorgelegd. Indien uw klacht ziet op de dienstverlening van mr. J.J. Poppe, dan wordt uw klacht voorgelegd aan mr. M.U. Poerink.

Gegevens klachtencoördinator KHN Juridisch Advies & Mediation
De heer mr. J.J. Poppe
Postbus 566
3440 AN Woerden

Kantoorklachtenregeling
De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen KHN Juridisch Advies en de cliënt.

Terug