Afdelingen

Alle leden zijn ingedeeld bij KHN-afdelingen. Het gaat om horecabedrijven die gevestigd zijn in dezelfde, aangrenzende of nabijgelegen gemeenten. Elke afdeling dient ten minste te bestaan uit 25 leden. Elke afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur met in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Leden in een bepaalde afdeling kunnen tijdens afdelingsvergaderingen het woord voeren en stemmen over belangrijke kwesties. Ieder afdelingsbestuur wijst twee leden aan voor het regiobestuur van de regio.

Een alfabetisch overzicht van de 243 afdelingen van KHN:

J

Q

X

Y