Begrippenlijst biercontracten

De 'Begrippenlijst Biercontracten' helpt ondernemers contracten met brouwerijen beter te begrijpen.

Om de horecabiermarkt transparanter te maken, hebben KHN en brouwerijen AB InBev, Bavaria, Grolsch, Heineken en Warsteiner samen gewerkt aan een lijst van veel voorkomende begrippen in contracten tussen brouwerijen en horeca-ondernemers.

In de Begrippenlijst Biercontracten vinden ondernemers een duidelijke beschrijving van 33 begrippen die veel voorkomen in de verschillende contracten die brouwerijen sluiten met horecaondernemers. Die begrippen worden ook regelmatig gebruikt in uitingen van brouwerijen richting hun horeca-afnemers. Op deze manier worden de contracten van de verschillende brouwerijen duidelijker voor ondernemers.

Co-productie brouwerijen en KHN
KHN en de brouwerijen AB InBev, Bavaria, Grolsch, Heineken en Warsteiner hebben gezamenlijk aan de lijst gewerkt en staan allen achter de uniforme uitleg van de begrippen zoals deze in de lijst worden beschreven. Op deze manier leveren KHN en de brouwerijen gezamenlijk een bijdrage aan het transparanter maken van de contracten die worden gesloten tussen brouwerijen en horecaondernemers.

Meer info
Wil je een overeenkomst sluiten met een brouwerij? Raadpleeg ook de volgende checklists: de bruikleenovereenkomst, de financieringsovereenkomst, het afnamebeding en de kortingsregeling

 

 

 

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Tools