15

Alcoholwetgeving

De situatie

In 2016 heeft het ministerie van VWS onderzoek laten doen in aanloop naar de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW). Uit dit onderzoek bleek dat het huidige alcoholbeleid de maatschappij jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro kost. Naar aanleiding daarvan zijn drie scenario’s doorgerekend om die kosten te verlagen:

 • Accijnzen op alcohol verhogen;
 • Het aantal verkooppunten verminderen;
 • Reclame voor alcohol volledig verbieden

De verwachting is dat de evaluatie van de DHW op z'n vroegst in 2018 gaat plaatsvinden. Begin 2017 vond er wel een Algemeen Overleg over alcoholbeleid in de Tweede Kamer plaats. Daaruit bleek dat in ieder geval de volgende drie onderdelen bij de evaluatie een prominente rol gaan spelen:

 • 'Blurring met alcohol': de discussie of de mogelijkheden om horeca met alcohol en retail te kunnen combineren (en omgekeerd) moet worden versoepeld;
 • Inrichtingseisen
 • Opleidingseisen (die nu worden gesteld door middel van de Verklaring Sociale Hygiëne)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal retail-organisaties waaronder INRetail, zijn groot voorstander van 'blurring met alcohol'. De VNG heeft daarom in 2016/2017 een pilot gedaan waarbij in circa 30 gemeenten retail en 'horeca met alcohol' makkelijker met elkaar konden worden gecombineerd. Volgens de VNG was de pilot een succes. De VNG wil dat in een nieuwe wet wordt opgenomen dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze blurring met alcohol toestaan en zo ja onder welke voorwaarden ze dat dan toestaan.

Standpunt KHN Alcoholwetgeving

KHN vindt dat de huidige Drank- en Horecawet ‘van nul af’ opnieuw moet worden opgebouwd. Leidend zou daarbij moeten zijn hoe we zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol met zo min mogelijk regels. In die zin is KHN voorstander van een (nieuwe) Alcoholwet. Belangrijke onderdelen in deze nieuwe Alcoholwet:

 • Géén versoepeling van grenzen tussen retail en horeca (met alcohol)
 • De verplichte ID-check moet van tafel, alleen het verkopen van alcohol aan een 18-minner moet strafbaar worden gesteld. De wederverstrekker (een ouder of vriend van 18+ die alcohol doorgeeft aan iemand jonger dan 18) moet ook strafbaar worden gesteld
 • Beperkingen voor para commerciële instellingen moeten in de Alcoholwet zelf worden geregeld met zo min mogelijk invulruimte voor gemeenten. Een BV waar een para commerciële instelling een meerderheidsbelang in heeft, moet ook gelden als een para commerciële instelling. Op die manier is ook een horeca-BV van een para commerciële instellingen gebonden aan de beperkingen van de para commerciële verordening
 • In de wet moet worden opgenomen dat stakeholders verplicht moeten worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. Hokken- en ketenbeleid moet een verplicht onderdeel van preventie en handhavings-plannen worden
 • Het ‘besluit eisen inrichtingen DHW’ is achterhaald en overbodig. Er zijn geen extra eisen nodig anders dan die uit het bouwbesluit
Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400