Download de gratis KHN App
33

Beroepsonderwijs

De situatie

Professionele bedrijven zetten zich actief in voor goed beroepsonderwijs en investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Landelijk zet KHN zich in voor goed onderwijs via politieke lobby en door een bijdrage te leveren aan goede randvoorwaarden door (kader)afspraken met roc’s. Qua organisatie nemen de regionale vertegenwoordigers van KHN deel in regionale klankbordgroepen van roc’s en zijn zij betrokken bij samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en kunnen er samen activiteiten worden ondernomen gericht op het bevorderen van voldoende opgeleid personeel. 

KHN-standpunt

KHN vindt dat beroepsonderwijs in vorm, inhoud en kwantitatieve uitstroom moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Daarnaast is goed onderwijs toekomstgericht: het moet aansluiten bij verwachte (branche)ontwikkelingen. Ook vindt KHN dat bedrijven met hun school zelf primair verantwoordelijk zijn voor het realiseren van goed beroepsonderwijs en voor werving en voorlichting van leerlingen.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400