35

Betalingsverkeer

De situatie
KHN is deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat ontwikkelingen binnen en rond het betalingsverkeer volgt. Na druk vanuit het MOB is afgesproken dat banken pinbetalingen binnen één werkdag moe- ten bijschrijven. Uiterlijk in 2018 zorgen zij voor (contactloze) realtime transacties van rekening naar rekening.

De pinbetalingen in de horeca nemen toe en ook contactloos betalen, dat nog sneller gaat dan pinnen, is in opmars. Juist in de horeca betekent pinnen en contactloos betalen efficiencywinst en lagere kosten. Volgens onderzoek zijn het de goedkoopste betalingsoplossingen voor de horeca. Samen met partners werkt KHN aan het terugdringen van storingen en het vergroten van maatschappelijke efficiency voor omgaan met giraal en cash geld.

KHN-standpunt
Volgens KHN is (elektronisch) betalingsverkeer een nutsvoorziening geworden. Anders gezegd: het moet te allen tijde, veilig en tegen maximaal de kostprijs beschikbaar zijn. Ook moeten banken zorgen voor een uniforme, gezamenlijke elektronische oplossing bij pinstoringen. De kosten daarvan mogen niet voor rekening komen van onder- nemers. De kosten van betalingsverkeer moeten (ook) worden neergelegd bij de ‘betaler’. Nu draagt de ondernemer een onevenredig aandeel van de kosten, ook voor contant geld.

KHN ziet een groter aantal spelers op de betaalmarkt zoals apple pay, google pay en andere initiatieven via banken en card-uitgevers (denk ook aan cadeaukaarten en loyaltysystemen). De marktwerking neemt toe en vraagt om garanties voor toonbankinstellingen en consumenten.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400