40

Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

De situatie

De Wet Bibob1 is bedoeld om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert door het verstrekken van vergunningen, subsidies of opdrachten (via aanbestedingen). De horeca is vanwege het vermeend hoog criminogeen karakter één van de branches waarop Bibob-toetsing voor en na een vergunning-verstrekking mogelijk is.

De uitvoering van de Wet Bibob is in veel gemeenten doorgeschoten: Bibob wordt onterecht generiek ingezet, waardoor horecaondernemers onnodig tegen hoge kosten en lange doorlooptijden voor vergunningen aanlopen. Voor Bibob-onderzoek en -activiteiten kunnen geen leges in rekening worden gebracht, ook niet indirect via een verhoging van de DHW-leges. Dat komt omdat het Hof Den Bosch in mei 2015 heeft bepaald dat Bibob-activiteiten geen ‘dienst’ zijn in de zin van de Gemeentewet, dus niet aan ondernemers als leges in rekening kunnen worden gebracht.

Standpunt KHN Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

KHN onderschrijft het belang van het weren van criminele elementen uit de branche, maar vindt dat dit doel niet alle middelen heiligt. Gemeenten moeten de Wet Bibob alleen risicogericht en selectief toepassen en mogen hiervoor geen leges heffen.

 

1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400