40

Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

De situatie
De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert door het verstrekken van vergunningen, subsidies of opdrachten (via aanbestedingen). De horeca is vanwege het vermeend hoog criminogeen karakter één van de branches waarop Bibob-toetsing voor en na vergunningverstrekking mogelijk is. De

uitvoeringspraktijk van de Wet Bibob is in veel gemeenten doorgeschoten: Bibob wordt onterecht niet selectief maar generiek ingezet, waardoor horecaondernemers onnodig tegen hoge kosten en lange doorlooptijden voor vergunningen aanlopen. Voor Bibob-onderzoek en -activiteiten kunnen geen leges in rekening worden gebracht, ook niet indirect via een verhoging van de DHW-leges. Het Hof Den Bosch heeft in mei 2015 namelijk bepaald dat Bibob-activiteiten geen ‘dienst’ zijn in de zin van de Gemeentewet, dus niet aan ondernemers als leges in rekening kunnen worden gebracht.

KHN-standpunt
KHN onderschrijft het belang van het weren van criminele elementen uit de branche maar dit doel heiligt niet alle middelen. Gemeenten moeten de Wet Bibob alleen risicogericht en selectief toepassen en kunnen en mogen geen leges hiervoor heffen.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400