45

Biermarkt

De situatie

De Nederlandse horecabiermarkt is noch transparant, noch liberaal en er is geen volledige concurrentie. Dat bleek duidelijk uit drie onafhankelijke onderzoeken die het Bedrijfschap Horeca & Catering op initiatief van KHN heeft laten uitvoeren. Brouwerijen binden horecaondernemers via o.a. geldleningen, borgstellingen en bruikleen- en huurovereenkomsten. Daartegenover staat de verplichting van de ondernemer om bier af te nemen. Onderhandelen over hectoliterprijzen is niet meer aan de orde als de ondernemer eenmaal ‘gebonden‘ is. Een Europese vrijstellingsverordening maakt het mogelijk dat ondernemers vijf jaar gebonden kunnen worden en zelfs voor onbepaalde tijd als de ondernemer in een pand (eigendom of huur) van de brouwer zit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) analyseerde in 2013 de horecabiermarkt. Op basis van deze analyse vond de ACM – en ook de minister van Economische Zaken – ingrijpen in de horecabiermarkt onnodig. Wel deed de ACM aanbevelingen tot meer transparantie in de contracten. Naar aanleiding van deze ACM-aanbevelingen heeft KHN in 2014 en 2015 gesprekken gevoerd met de brouwers om tot modelcontracten of een set uniforme algemene voorwaarden voor biercontracten te komen. Dat bleek voor de brouwers onbespreekbaar. Uiteindelijk resultaat is een ‘lijst met veelgebruikte begrippen in brouwerijcontracten’; tot ongenoegen van KHN.

Standpunt KHN Biermarkt

KHN streeft naar een liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie door:

  • transparante bierprijzen: een ‘kale’ netto bierprijs met toeslagen per extra af te nemen dienst;
  • afbouw van de rol van brouwerijen als financier;
  • afbouw van de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten);
  • maximale transparantie in brouwerijcontracten.

KHN is van mening dat de Europese verordening (vrijstellingsverordening verticale overeenkomsten) die afnamebedingen mogelijk maakt, die loopt tot en met mei 2022, moet worden aangepast. De termijn van vijf jaar voor een afnamebeding is al te lang. De mogelijkheid van eeuwige binding via een pand moet worden geschrapt of op z’n minst drastisch worden beperkt. Omdat uit gesprekken met de EU bleek dat het lastig wordt om de vrijstellingsverordening verticale overeenkomsten aan te laten passen, wordt ook ingezet op aanpak via de richtlijnen en verordeningen over oneerlijke handelspraktijken. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen waar KHN lid van is, kiest voor dezelfde aanpak.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400
Tools