47

Bruisende Binnensteden

De situatie

De middelgrote en kleine steden en dorpen in Nederland staan de komende jaren voor grote uitdagingen:

  • krimp: doordat steeds meer mensen in steden of stedelijke gebieden gaan wonen, heeft een groot deel van de Nederlandse gemeenten te maken met krimp;
  • leegstand winkelruimtes: consumenten kopen steeds meer producten online waardoor winkelruimte leeg staat. Op dit moment is er tussen de 20 en 30 procent overschot aan vierkante meters winkeloppervlakte. Toch worden er op sommige plekken nog steeds nieuwe, grote winkelcomplexen ontwikkeld.

De vraag is hoe we met elkaar onze binnensteden en dorpskernen ‘bruisend’ kunnen houden. Dat is niet alleen belangrijk voor de horeca, maar ook voor retail en andere partijen. Vanuit de stuurgroep Bruisende Binnensteden van VNO-NCW/MKB Nederland (waar KHN in participeert) is in april 2017 het pamflet 'Laat stad en regio bruisen' uitgebracht. Belangrijke elementen in dat pamflet zijn dat Rijk en provincies meer regie moeten nemen, dat meer moet worden geïnvesteerd in de samenwerking binnen regio's van alle stakeholders (o.a. gemeenten, vastgoed en ondernemers) en dat het Rijk structureel (200 miljoen euro per jaar) moet vrijmaken om goede plannen van samenwerkingspartners mogelijk te kunnen maken.

Standpunt KHN Bruisende Binnensteden

KHN vindt dat:

  • de binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca en cultuur, waar een gezamenlijke oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die eerlijk is voor alle betrokken partijen;
  • de binnenstedenproblematiek de gemeentegrenzen overstijgt. Er is (meer) regie van de provincie en het Rijk nodig;
  • leegstand in commercieel vastgoed moet worden aangepakt door keuzes te maken. Dat betekent in sommige gevallen functies schrappen en gebouwen slopen. Aan moedig ruimtelijk ordeningsbeleid beleid werkt KHN mee, niet aan het bestrijden van leegstand door een horecabestemming te geven aan leegstaande panden;
  • de Rijksoverheid, zoals voorgesteld in het pamflet 'Laat stad en regio bruisen', structureel geld moet vrijmaken om de noodzakelijke transitie in stadcentra en dorpskernen op gang te helpen.
Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400