Download de gratis KHN App
70

Duurzaam/MVO

De situatie

MVO is in Nederland niet wettelijk georganiseerd. Wel is er sprake van een trend: bedrijven integreren MVO steeds vaker in hun bedrijfsvoering. De redenen om duurzaam/MVO te ondernemen verschillen: er zijn bedrijven die kijken naar de financiële aspecten (winst) maar er zijn er ook die vooral kijken naar sociale en ecologische aspecten (mens, dier en milieu).

Op het gebied van verduurzaming van voedsel is KHN één van de deelnemers in de Alliantie Verduurzaming Voedsel die zich inspant voor een versnelling van de verduurzaming van de voedselketen door:

  • Verduurzaming van de bedrijfsprocessen.

  • Verhoging van het aantal duurzame voedingsmiddelen.

  • Terugbrengen van voedselverspilling.

Concreet gaat het bij verduurzaming van voedsel onder andere om het verminderen van milieubelasting en afval (voedselverspilling), het vergroten van dierenwelzijn en eerlijke handel. Voor de horeca gaat het vooral om het terugbrengen van voedselverspilling en meer groente en minder dier op het bord.

KHN-standpunt

MVO moet bovenwettelijk blijven, anders gezegd: de Rijksoverheid kan duurzaam ondernemen belonen met fiscale prikkels maar moet niet sanctioneren met regelgeving. MVO is geen doel op zich maar een manier van beter renderend ondernemen. De Rijksoverheid mag geen voorkeur uitspreken voor duurzame certificering en keurmerken.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400