70

Duurzaam

De situatie

De trend om duurzaam te eten zet onverminderd door. Zowel thuis als in de horeca is het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen de afgelopen jaren toegenomen. Uit cijfers van 2017 van de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat de markt voor duurzaam voedsel al lang geen nichemarkt meer is.

KHN is één van de deelnemers in de Alliantie Verduurzaming Voedsel die zich inspant voor een versnelling van de verduurzaming van de voedselketen door:

  • verduurzaming van de bedrijfsprocessen;
  • verhoging van het aantal duurzame voedingsmiddelen;
  • vermindering van voedselverspilling.

De horeca heeft vier speerpunten benoemd: het terugdringen van voedselverspilling, energiebesparing, duurzamer inkopen en minder vlees en meer groenten op het bord.

Standpunt KHN Duurzaam

Duurzaamheid is geen hype meer en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dit is ook af te leiden uit het Regeerakkoord 2017-2020. KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaam voedsel door het onderwerp regelmatig onder de aandacht van haar leden te brengen en best practises te delen. Maar KHN is geen voorstander van verplichtingen. Wij vinden dat iedere ondernemer op zijn eigen manier met duurzaamheid aan de slag moet kunnen gaan.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400