75

Energie(besparing)

De situatie

Erkende maatregelen lijst
In het Activiteitenbesluit Milieubeheerstaat dat bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 75.000 m3 gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparings-maatregelen te nemen die in vijf jaar of minder kunnen worden terugverdiend.

Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Deze lijst bevat maatregelen die horecaondernemers kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een handreiking, het gebruik is niet verplicht.

Energiescans

Een goed middel om energie te besparen is de energiescan die gemeenten van een aantal steden in ons land gratis aanbieden aan horecaondernemers. Dit is gebeurd in Leiden, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Groningen. KHN werkt in dit kader op lokaal niveau samen met gemeenten en het bedrijf Klimaatroute. En dit levert mooie resultaten op! Zo is in Leiden de jaarlijkse CO2 uitstoot met ruim 90 ton gedaald en Den Haag laat een daling zien van 124 ton CO2 uitstoot.

Standpunt KHN Energie(besparing)

Energiebesparing moet voor horecaondernemers een vanzelfsprekend middel zijn om rendementsverbetering te realiseren (energiekosten worden minder) en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

Toezicht en handhaving op de erkende maatregelenlijst moeten stimulerend zijn, rekening houden met de verschillende situaties en proportioneel zijn. De regelgeving zoals nu vastgelegd in het Activiteitenbesluit is voldoende: hieraan moeten geen lokale of regionale eisen worden toegevoegd.

KHN is zeer positief over de energiescans die steden de horecaondernemers aanbieden. Het levert horecaondernemers echt voordelen op en het bevordert het milieubewustzijn. Dat zie je terug in de resultaten. KHN ziet graag dat deze voorbeelden van de grote steden verder in het land worden uitgerold en zet hier op in.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400