80

Gastvrijheidssector

De situatie

Naast de sociaal-maatschappelijke betekenis, is de gastvrijheidssector in brede zin een belangrijke, stabiele economische pijler voor Nederland met een jaarlijkse omzet van meer dan 74 miljard euro. De gastvrijheidseconomie is verantwoordelijk voor 4,5 procent van alle banen in Nederland en bijna 4 procent van het bruto nationaal product. Binnen de gastvrijheidseconomie speelt de horeca met een omzet van 20 miljard euro (2017) een rol van betekenis.

De gastvrijheidseconomie is een groeisector. Investeren in deze sector loont: een toename van bestedingen leidt tot meer werkgelegenheid.

KHN maakt zich sterk voor een ondernemersklimaat waarin meer gasten meer besteden en zet zich in voor een gastvrij aanbod in de keten van alle bedrijven die actief zijn in deze sector. Met als doel dat gasten in een inspirerende omgeving unieke ervaringen en waardevolle momenten beleven. Om dit te realiseren werkt KHN samen met andere gastvrijheidspartners in het platform Gastvrij Nederland van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Standpunt KHN Gastvrijheidssector

KHN vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de gastvrijheidssector: dat draagt bij aan de groei en de positionering van de bestemming Nederland.

Ook moet het gastvrijheidsaanbod meer vraag-gestuurd worden georganiseerd en moet er rekening worden gehouden met ruimtelijke vraagstukken als stadsontwikkeling en plattelandsontwikkeling (denk aan krimpgebieden).

Daarnaast moeten partners in gastvrijheid meer samenwerken: zowel lokaal, regionaal als nationaal.

De gastvrijheidssector is en blijft arbeidsintensief. Voor de werkgelegenheid in de gastvrijheidssector is het cruciaal dat zowel het lage btw-tarief op voedsel, logies en non-alcoholische dranken als lage werkgeverslasten worden gehandhaafd.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400