100

Kansspelautomaten

De situatie

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. De manier waarop wordt bepaald of een inrichting hoogdrempelig is, is niet meer van deze tijd. Actal, de instantie in Nederland die de regeldruk in Nederland bewaakt, heeft in 2015 de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd om dat principe los te laten.

Daarnaast biedt de huidige regelgeving gemeenten te veel ruimte om te bepalen of en onder welke voorwaarden er kansspelautomaten kunnen worden geplaatst. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe Wet op de Kansspelen, maar er zit weinig beweging in dit dossier.

Standpunt KHN Kansspelautomaten

KHN vindt dat er in een nieuwe Wet op de Kansspelen duidelijke, landelijke regels moeten komen voor opstelplaatsen van kansspelautomaten. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat een horecabedrijf met een Drank- en Horecawetvergunning twee kansspelautomaten moet kunnen plaatsen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400