Download de gratis KHN App
110

Legionella

De situatie

In vergelijking met de ons omringende landen is de legionellawetgeving in Nederland vrij strikt. Dit heeft onder meer te maken met de hoge eisen die Nederland stelt aan de kwaliteit van het water. De verwachting is dat pleiten voor een Europese aanpak niet zal leiden tot versoepeling van de Nederlandse wetgeving. Het is realistischer in te zetten op het uitvoerbaarder maken en betaalbaar houden van de huidige wetgeving.

Binnen een maatwerkaanpak bij het ministerie van Economische Zaken wordt bekeken hoe de legionellaregels en -controles adequaat kunnen blijven met minder administratieve en/of andere lasten.

KHN-standpunt

KHN wil geen (verder) verscherpte regels voor legionella. Daarnaast vindt KHN dat alle waterleidingbedrijven op dezelfde manier moeten handhaven.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400