110

Legionella

De situatie
In vergelijking met de ons omringende landen is de legionellawetgeving in Nederland vrij strikt. Dit heeft onder meer te maken met de hoge eisen die Nederland stelt aan de kwaliteit van het water. De verwachting is dat pleiten voor een Europese aanpak niet zal leiden tot versoepeling van de Nederlandse wetgeving. Het is realistischer in te zetten op het uitvoerbaarder maken en betaalbaar houden van de huidige wetgeving.

Binnen een maatwerkaanpak bij het ministerie van Economische Zaken wordt bekeken hoe de legionellaregels en -controles adequaat kunnen blijven met minder administratieve en/of andere lasten.

KHN-standpunt
KHN wil geen (verder) verscherpte regels voor legionella. Daarnaast vindt KHN dat alle waterleidingbedrijven op dezelfde manier moeten handhaven. Ook ten aanzien van legionellacontrole en handhaving moet er een eerlijk speelveld zijn: zo moeten bijvoorbeeld Airbnb-aanbieders of Bed en Breakfastst niet worden ontzien; ook bij die accommodaties moet volksgezondheid voorop staan.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400