150

Openbare orde en criminaliteit

De situatie
Criminaliteit is een gegeven en leidt voor de horeca tot schade.

Er zijn verschillende initiatieven van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) waar KHN in deelneemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressietrainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven.

In het kader van veiligheid is er onder andere aandacht voor de zogenaamde ‘1 procent motorclubs’ die onder andere horecaondernemers afpersen. KHN zoekt hiervoor samenwerking met gemeenten, politie en ondernemers.

De afgelopen jaren zien we dat het ministerie van VenJ steeds verder bezuinigt op het totaalbedrag dat beschikbaar is voor preventie van criminaliteit in het bedrijfsleven terwijl het beschikbare budget al zeer bescheiden was.

KHN-standpunt

  • Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor hun gasten, hun personeel en zichzelf.
  • Samenwerking met ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. Een goed voorbeeld is de KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan).
  • Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de verantwoordelijkheid van een ondernemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Het handhaven van de openbare orde, ook bij evenementen, is primair een taak van de overheid. De kosten kunnen niet worden verhaald op organisatoren van evenementen.
  • KHN vindt dat de minister van VenJ in zijn begroting een bescheiden bedrag moet blijven vrijmaken voor het stimuleren van het nemen van preventieve veiligheidsmaatregelen door het bedrijfsleven. Het budget dat in 2015 nog structureel beschikbaar was is het minimum.
Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400