150

Openbare orde en criminaliteit

De situatie

Criminaliteit schaadt de horeca. De afgelopen jaren zien we dat het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds verder bezuinigt op het totaalbedrag dat beschikbaar is voor preventie van criminaliteit in het bedrijfsleven terwijl het beschikbare budget al zeer bescheiden was.

Op landelijk niveau zijn er verschillende initiatieven van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar KHN in deelneemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressietrainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven. In dat kader is er onder andere aandacht voor de zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) die onder andere horecaondernemers afpersen. KHN zoekt hiervoor samenwerking met gemeenten, politie en ondernemers.

Als het gaat om uitgaansgebieden wordt er door KHN op lokaal niveau vrijwel altijd samengewerkt met de gemeente en lokale politie. Afspraken worden gemaakt in een convenant of via een zogenaamde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Standpunt KHN Openbare orde en criminaliteit

Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor hun gasten, hun personeel en zichzelf. Samenwerking met ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. Een goed voorbeeld is de hierboven genoemde KVU.

Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de verantwoordelijkheid van een ondernemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de overheid.

KHN vindt dat de minister van Justitie en Veiligheid in zijn begroting een bescheiden bedrag moet blijven vrijmaken voor het stimuleren van preventieve veiligheidsmaatregelen door het bedrijfsleven. Het budget dat in 2015 nog structureel beschikbaar was is wat KHN betreft het minimum.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400