Download de gratis KHN App
150

Openbare orde en criminaliteit

De situatie

Criminaliteit is een gegeven en leidt voor de horeca tot schade.

Er zijn verschillende initiatieven van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) waar KHN in deelneemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressietrainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven.

In 2015 organiseerde KHN met subsidie van het ministerie de actie Veilige Horeca 2015. Met deze actie konden ondernemers een veiligheidsscan laten uitvoeren en met subsidie

(75 procent van de kosten/maximaal 3000 euro) preventieve maatregelen treffen. Met de actie is het veiligheidsbewustzijn van horecaondernemers vergroot én meer geïnvesteerd in preventieve maatregelen door de horeca.

In het kader van veiligheid is er ook aandacht voor de zogenaamde ‘1 procent motorclubs’ die onder andere horecaondernemers afpersen. KHN zoekt hiervoor samenwerking met gemeenten, politie en ondernemers.

KHN-standpunt

  • Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor hun gasten, hun personeel en zichzelf.

  • Samenwerking met ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. Een goed voorbeeld is de KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan).

  • Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de     verantwoordelijkheid van een ondernemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde.

  • Het handhaven van de openbare orde, ook bij evenementen, is primair een taak van de overheid. De kosten kunnen niet worden verhaald op organisatoren van evenementen.

KHN vindt dat de minister van VenJ in zijn begroting een substantieel bedrag moet vrijmaken voor het stimuleren van het nemen van preventieve veiligheidsmaatregelen door het bedrijfsleven. Ook verdient de aanpak van afpersing in de horeca topprioriteit van politie en justitie.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400