155

Pensioen

De situatie

Er is een Pensioenfonds Horeca en Catering. De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisaties. De regeling is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verplicht gesteld voor alle horecawerkgevers en hun werknemers. Het fondsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, een Raad van Toezicht met externe deskundigen en een Verantwoordingsorgaan voor medezeggenschap.

De overheid wil de vormgeving van pensioenen en de wijze van verplichtstellen van deelname aan pensioenen moderniseren om te voorzien in meer keuzes voor vorm en uitvoering.

De werkgeversbijdrage is voor onbepaalde tijd gesteld op de huidige 8,4 procent over het pensioengevend loon.

Standpunt KHN Pensioen

KHN wil een toekomstbestendige pensioenbijdrage voor horecamedewerkers en een premie die altijd kostendekkend is met een koppeling tussen inleg, rendement en pensioenresultaat. De uitgangspunten zijn:

  • Wat je niet aan premie inlegt, kan er ook niet als pensioen uitkomen.
  • Langer leven betekent langer pensioen en kost dus meer premie of geeft minder uitkering.
  • Meer of minder beleggingsopbrengsten betekent uiteindelijk dat er meer of minder geld voor pensioenuitkering is.
  • De pensioendatum moet later als de levensverwachting langer wordt. De datum mag ook worden aangepast aan de individuele wens van de deelnemer maar werkt dan naar rato door in een lager of hoger pensioen.
  • De "eigen premie" voor de werknemer moet ook terechtkomen bij het pensioenresultaat van die werknemer, niet bij onbetaalde pensioenresultaten van anderen door hogere levensverwachting of tegenvallende rendementen.
  • KHN vindt dat pensioenfondsen deelnemers moeten volgen in plaats van dat deelnemers telkens (gedwongen) van fonds moeten veranderen: de keuze is aan de werknemer.

KHN-inzet bij de maatschappelijke discussie richt zich op sparen voor later, waarbij de medewerker, als hij met pensioen gaat, kan kiezen hoe hij wil omgaan met het opgespaarde pensioenkapitaal: opname ineens, helemaal of gedeeltelijk, overdracht naar een andere rekening of omzetten in uitkering.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400