185

Voedselveiligheid

De situatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland verantwoordelijk voor controle op voedselveiligheid. Gezien de jaarlijkse bezuinigingen bij de NVWA wordt het toezicht gemoderniseerd: er wordt meer gestuurd op risico en historie én de mogelijkheden van ICT worden onderzocht om controles zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Belangrijk aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. Dit is namelijk een feit en opgenomen in de Gezondheidswet. Doel van de openbaarmaking is:

  • de consument een keuzemogelijkheid te bieden;
  • inzage te geven in het werk van de NVWA en
  • bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

In 2017 zijn de controlegegevens van horecaondernemers in Utrecht en Den Haag openbaar gemaakt. Begin 2018 volgen Rotterdam en Amsterdam.

Standpunt KHN Voedselveiligheid

KHN streeft naar een professionele branche waarin voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. Op verzoek van de politiek gaat de NVWA over tot openbaarmaking van dit type gegevens. Om de voorwaarden en procedure voor horecaondernemers zo gunstig mogelijk te kunnen beïnvloeden, heeft KHN vanaf het begin bij de NVWA een tafel gezeten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ondernemers die ‘wit’ (niet bezocht door de NVWA) zijn een Veilig Voedsel Verklaring kunnen invullen. KHN blijft benadrukken dat indien niet alle bedrijven worden geïnspecteerd er willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan.

KHN vindt dat toezicht op voedselveiligheid kennis gedreven en risicogericht moet zijn en dat er geen ongerechtvaardigde verandering mag plaatsvinden in de financiering van de NVWA ten laste van de ondernemer. Kosten voor inspectie gebaseerd op wettelijke regels die gaan over het algemeen belang, met name de. volksgezondheid, liggen bij de overheid of de maatschappij. Slechts bij her-inspectie zouden de kosten bij de ondernemer mogen liggen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400