185

Voedselveiligheid en de NVWA

De situatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland verantwoordelijk voor controle op voedselveiligheid. Bij de NVWA wordt het toezicht gemoderniseerd: er wordt meer gestuurd op risico en historie én de mogelijkheden van ICT worden onderzocht om controles zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Belangrijk aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. Dit is namelijk een feit en opgenomen in de Gezondheidswet. Doel van de openbaarmaking is:

  • de consument een keuzemogelijkheid te bieden;
  • inzage te geven in het werk van de NVWA en
  • bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

In 2017 en 2018 zijn de controlegegevens van horecaondernemers in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam openbaar gemaakt.

Standpunt KHN Voedselveiligheid

KHN streeft naar een professionele branche waarin voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. Op verzoek van de politiek gaat de NVWA over tot openbaarmaking van dit type gegevens. KHN blijft benadrukken dat indien niet alle bedrijven worden geïnspecteerd er willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan.

KHN vindt dat toezicht op voedselveiligheid kennis gedreven en risicogericht moet zijn en dat er geen ongerechtvaardigde verandering mag plaatsvinden in de financiering van de NVWA ten laste van de ondernemer. Kosten voor inspectie gebaseerd op wettelijke regels die gaan over het algemeen belang, met name de volksgezondheid, liggen bij de overheid of de maatschappij. Slechts bij her-inspectie zouden de kosten bij de ondernemer mogen liggen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400