193

Werkloosheid

De situatie

De werkloosheidswet kent een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. De totale duur is minimaal 6 en maximaal 26 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden. Na een jaar werkloosheid moet de uitkeringsgerechtigde alle werk in redelijkheid aanvaarden.

Voor de horeca en enkele andere sectoren geldt een hoge premie bij korte contracten en een lage premie bij regelmatige contracten van een jaar of langer, of van onbepaalde tijd.

Het is mogelijk via een cao de duur van de WW te verlengen.

Standpunt KHN Werkloosheid

KHN vindt de vernieuwde WW afdoende.

KHN vindt een verlenging van de duur via een cao ongewenst en werkt hier ook niet aan mee. Verlenging via een cao zou leiden tot minder prikkels voor het hervatten van het werk, tot extra collectieve lasten en kosten voor een onmogelijke uitvoering.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400