Checklist bij onverwachte bedrijfscontrole

Het komt voor dat de overheid kiest voor integrale controle door middel van een bedrijfsbezoek. Concreet houdt dit in dat toezichthouders en/of buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) van diverse overheidsinstanties allemaal tegelijk, onaangekondigd, voor de deur staan en uw bedrijf ter plekke komen controleren.

Denk hierbij aan de politie, brandweer, de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bouw- en woningtoezicht en sociale zaken van gemeente, de fiscus, de Arbeidsinspectie, de milieudienst en de energiemaatschappij.

Krijgt u met een dergelijke controle te maken, denkt u dan aan de volgende zaken: 

  1. Check het legitimatiebewijs van de betreffende ambtenaren zodat u zeker bent dat het inderdaad gaat om politie, Boa's en/of toezichthouders.
  2. Verleen toegang tot elke plaats die men wil betreden, behalve als het gaat om woningen. Ten aanzien van woningen geldt dat deze slechts met toestemming van de bewoner of met een schriftelijke machtiging mag worden betreden.
  3. Werk mee aan het afgeven of inzien van vergunningen, administratie en dergelijke. Niet meewerken, of het niet verstrekken van inlichtingen, is strafbaar.
  4. Instrueer uw personeel dat zij de controleurs niet te woord staan, maar indien u afwezig bent, u direct waarschuwen dat er een controle gaande is.
  5. Vraag om een kopie van de rapportage(s) die na de controle worden opgemaakt en wat de eventuele verdere vervolgacties zijn. 
Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400