Bier afnemen, heerlijk helder transparant

Tips vanuit het juridische perspectief

image-library

Bij de afname van bier gaat het om een transactie in het handelsverkeer tussen commerciële partijen. Dit is een wat zakelijke benadering, maar helpt wel om de relatie met de brouwerij in het juiste daglicht te plaatsen. Een ondernemer dient zich steeds af te vragen, wat kan het voor mij opleveren, hoe bereik ik dat en vervolgens, hoe leg ik het (onderhandelings)resultaat vast?

Zoals voor elke overeenkomst geldt,  zit "de winst" in het onderhandelingstraject. Daar wordt het verschil gemaakt. Gebruik het spel van loven en bieden om tot een goede deal te komen. Denk daarbij ook na over de looptijd van de overeenkomst, de (on)mogelijkheid van tussentijds opzeggen, de (financiële) consequenties van de verplichtingen die u op zich neemt, maar ook over de gevolgen indien de verwachtingen niet worden waargemaakt. Is de deal eenmaal gemaakt leg deze schriftelijk vast, altijd. U bent immers een professionele commerciële partij, net als de brouwerij.

Met brouwerijen kunnen verschillende overeenkomsten worden gesloten. Denk aan een huurovereenkomst, een bruikleenovereenkomst, een afnameovereenkomst, een overeenkomst tot geldlening etc. Vanuit juridisch oogpunt geniet het de voorkeur deze overeenkomsten los van elkaar te sluiten en niet meerdere zaken in één overeenkomst te regelen. Zo houdt u zicht op de gemaakte afspraken en heeft het één geen ongewenste consequenties voor het ander.

Uit het onderzoek; Rendement en Relatie van november 2011, ook wel het "Bieronderzoek", komt naar voren dat 75% van alle bierafzet is gebonden aan een bierbrouwer. Hieruit kan ook worden afgeleid dat brouwers graag ondernemers aan zich willen binden. Logisch, want het geproduceerde bier moet wel worden afgezet. Het is belangrijk voor u als ondernemer dat u zich alleen laat "vangen" onder de voor u meest gunstigste (inkoop)condities. Daar is verder weinig juridisch aan.

Helpdesk

Stelt u er prijs op dat er in het onderhandelingstraject actief met u wordt meegedacht? Of hebt u vragen over een reeds gesloten (afname)overeenkomst? Dan kon u altijd al rekenen op uw regio- adviseur en/of de adviesdiensten van KHN. De uitkomsten van het Bieronderzoek zijn voor KHN echter aanleiding de helpdesk Bieronderzoek in het leven te roepen. Ondernemers kunnen hier terecht met specifieke vragen over de relatie met hun brouwer. De helpdesk Bieronderzoek is bereikbaar via het telefoonnummer: 0348-489492.


Als lid van KHN kunt u vijf dagen per week terecht bij Info & Advies. Aarzel niet om de telefoon te pakken als u met vragen zit: 0348 489411