Wat moet ik doen bij een (dreigend) arbeidsconflict met een ziekmelding?

In Nederland melden zich 90.000 werknemers per jaar ziek als gevolg van een conflict op het werk. Bij een ziekmelding heeft u de wettelijke verplichting om een werknemer ziek te melden bij een arbodienst, ook al heeft u de indruk dat werknemer helemaal niet ziek is.

De arbodienst is in Nederland de onafhankelijke instantie die uiteindelijk bepaalt of een werknemer wel of niet ziek is. Wanneer u vermoed dat er sprake is van een conflict, dan is het aan te raden om de arboarts hierover in te lichten.

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict met een ziekmelding is het noodzakelijk dat de bedrijfsarts beoordeelt of er medische beperkingen zijn. De arboarts kan besluiten tot het inlassen van een afkoelingsperiode. De arboarts kan u adviseren om uw werknemer hersteld te melden en bijzonder (betaald) verlof te geven van maximaal twee weken. Maar deze kan ook oordelen dat er een mediation-traject gestart moet worden. Dit betekent dat er samen met de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts wordt gekeken hoe eventuele terugkeer naar de werkplek mogelijk is. De conclusie kan ook zijn dat dit niet mogelijk is en dat de werknemer uit dienst moet. De bedrijfsarts bemiddelt dan ook bij beëindiging. 

Hieronder vindt u een aantal tips die u kunt gebruiken om te voorkomen dat uw werknemer zich langdurig ziek meldt wegens een conflictsituatie.

Bij het uitspreken van ergernis hebben veel mensen de neiging om beschuldigend naar de ander te wijzen: ze geven jij-boodschappen ("Jij doet dit niet goed", of "jij doet dat verkeerd..." enz.). Jij-boodschappen blijken niet effectief omdat de werknemer te veel met zijn gedrag vereenzelvigd wordt. U wilt iemands gedrag corrigeren, maar bij jij-boodschappen voelt de werknemer zich vaak aangevallen in zijn persoon.

Een veel effectievere benadering is een ik-boodschap: u zit immers met een ergernis, u wilt die graag aan de werknemer kwijt en die met de werknemer uit de wereld helpen. Een ik-boodschap bevat de volgende elementen:

  • een korte beschrijving van het gedrag waar u zich aan ergert of dat u onacceptabel vindt;
  • uw gevoelens en meningen hierover en,
  • een beschrijving van het effect dat het gedrag van de werknemer heeft.

Een ik-boodschap doet een beroep op de ander om u te helpen een probleem op te lossen. De meeste mensen zijn hier gevoeliger voor dan voor een bedreigende jij-boodschap. Probeer rustig en kalm te blijven en ervoor te zorgen dat conflicten niet escaleren.

Maak van een gesprek geen machtsstrijd: dreigen en de ander op fouten betrappen werken averechts. Bedenk dat impasses onvermijdelijk zijn. Probeer in te schatten wat voor uitwerking uw reactie heeft op de werknemer. Waar is uw werknemer gevoelig voor? Op wat voor manier gaat u uw werknemer vertellen wat uw ergernis is?

Leg het probleem ook voor aan uw afdeling personeelszaken of aan onze Afdeling Info & Advies. Stel gerust de vraag: hoe zal ik het gesprek voeren, wat moet ik juist wel zeggen en wat juist niet? Info & Advies kan u informeren over de juridische consequenties van een conflict. Als praten met uw werknemer niet helpt, zet dan uw bezwaren op papier. Het is altijd belangrijk om goede notities te maken van alles wat er gebeurt. Verzamel alle correspondentie die met de kwestie te maken heeft en bewaar deze goed.


Als lid van KHN kunt u vijf dagen per week terecht bij Info & Advies. Aarzel niet om de telefoon te pakken als u met vragen zit: 0348 489411