Hoe sluit ik een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Als uw leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij werknemer.  Voor hem/haar kunt u de (tijdelijke!) arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij u in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij u werkt. 

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar u hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij u werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

Let op: als deze arbeidsovereenkomst is verstreken gaat het contract over in een (gewone) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de leerling nog steeds bij u werkzaam is en u geen nieuw tijdelijk contract afsluit. Dat geldt ook als de leerling zijn opleiding heeft gestaakt. 

Model Arbeidsovereenkomst Leerling
Bekijk hier het model Arbeidsovereenkomst Leerling

Kijk voor meer informatie op khn.nl/avr

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400