Als KHN houden we ons het hele jaar bezig met verschillende belangrijke thema's voor de horeca. Tijdens Horecava lichten we er een aantal uit, namelijk duurzame horeca, eerlijk speelveld en goed werkgeverschap.

Ook in onze lobby komen deze thema's vaak terug. Zo proberen we beleidsontwikkelingen voor de horeca positief te beïnvloeden. Hiervoor werken we samen met relevante overheden en organisaties met als inzet een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa. Zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal en (inter)nationaal niveau.

Lobby'en doen we zo


Vragen

Heb je een vraag of heb je nog geen codes ontvangen voor toegang tot de beurs? Stuur dan een e-mail naar horecava@khn.nl. We kijken graag met je mee.

Thema's