Informatieplicht energiebesparing

Je hebt er vast al over gehoord: per 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks veel energie verbruiken. Wij vinden het belangrijk om je hierover te informeren. Daarom vind je in deze nieuwsbrief meer over de informatieplicht en hoe je hieraan kunt voldoen. Ben jij een kleinverbruiker? Dan raden wij je aan ook verder te lezen.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie? Dan ben je wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het aanpassen van verlichting of isolatie van bedrijfspanden. Per branche is een lijst opgesteld passend bij de activiteiten van ondernemers binnen die branche.

In 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet dan, als je meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie gebruikt, vóór 1 juli 2019 rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat moet via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom de Informatieplicht Energiebesparing?

Doel van de Informatieplicht is om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Naast dat het een wettelijke verplichting is, investeer je met energiebesparing in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering en bespaar je direct op jouw energierekening.

Wat moet ik doen?

Op de website WATTjemoetweten kun je makkelijk checken of de Informatieplicht ook voor jouw bedrijf van toepassing is. Is dat het geval, dan neem je de volgende stappen.

  1. Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor jouw bedrijf of instelling van toepassing is.
    Per bedrijfstak gelden verschillende erkende maatregelen (EML). Kijk hier voor een overzicht.
  2. Vraag op tijd eHerkenning aan
    Om in te loggen op het eLoket van RVO en voor 1 juli jouw melding te kunnen doen, heb je een eHerkenning (digitale identificatie) nodig. Vraag die zo snel mogelijk aan als je deze nog niet hebt, want het duurt circa vijf werkdagen.
  3. Log in op het eLoket van RVO en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen
    Ga naar informatieplicht en zorg dat je alle gevraagde informatie bij de hand hebt. Het rapporteren duurt circa 60 tot 90 minuten.

De Omgevingsdienst (ODRA) vraagt de rapporten op in het eLoket van RVO. Zij gebruikt de informatie om te bepalen of jouw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Mogelijk volgt er een controle. De kans op controle is kleiner naarmate je meer aan energiebesparing hebt gedaan.

Gezamenlijke aanpak energiescan

Je zult nu nog niet altijd weten welke energiebesparende maatregelen je moet en wilt nemen. Wil je weten welke maatregelen je precies moet treffen en hoe je een maximale energiebesparing realiseert voor jouw investering? Dan biedt een energiescan uitkomst. VNO-NCW, StAB, OKA, Greenbusiness club Gelderse Poort, PBA en KHN trekken samen met de gemeente en ODRA op om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor energiescans. Dat betekent dat je een tegemoetkoming in de kosten voor de scan en suggesties voor bedrijven die de scan kunnen uitvoeren krijgt. We zijn nog in afwachting van subsidie van de provincie Gelderland voor deze gezamenlijke aanpak. Na de zomer ontvang je hierover informatie.

Maar hoe zit het dan met die informatieplicht voor 1 juli?

Je moét voor 1 juli het eLoket al invullen. Om aan deze informatieplicht te voldoen, kun je in het toelichtingsveld bij de maatregelen aangeven dat je van plan bent een energiescan uit te laten voeren, gekoppeld aan de geplande gezamenlijke aanpak. Na het uitvoeren van deze energiescan kun je de uitkomsten verwerken in een nieuwe rapportage (let op: bewaar een PdF-kopie van jouw eerste rapportage!). Als je na de zomer direct meedoet aan deze gezamenlijke aanpak is ODRA terughoudend met de energiecontrole van jouw bedrijf.

Ik ben kleinverbruiker, wat geldt voor mij?

Verbruik je minder dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie per jaar dan ben je niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en te melden. Uiteraard kan het voor jouw bedrijf ook interessant zijn om maatregelen te treffen, waarmee je rechtstreeks bespaart op jouw energiekosten. Als onderdeel van de gezamenlijke aanpak kunnen ook zakelijke kleinverbruikers een gesubsidieerde energiescan laten uitvoeren. Met deze scan krijg je beter inzicht in de besparingsmogelijkheden. Na de zomer ontvang je hierover meer informatie.

Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de informatieplicht, dan kun je terecht bij jouw brancheorganisatie. Weet je niet welke organisatie je kunt aanspreken, dan kun je ook contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via telefoonnummer 088 - 042 42 42.

KHN helpt bij Informatieplicht Energiebesparing