Download de gratis KHN App

Hoe stelt u de jaarlijkse prestatieverhoging vast?

Wanneer heeft uw medewerker recht op een prestatieverhoging? En hoe stelt u deze vast? KHN geeft antwoord en advies!

Uw medewerker heeft recht op een jaarlijkse prestatieverhoging als hij 'vakkracht' is  (volgens het KHN AVR) of nog is ingeschaald in de loontabel van de inmiddels geëindigde horeca-cao. Ook moet uw medewerker op 1 januari ten minste een vol kalenderjaar bij u in dienst zijn geweest in dezelfde bedrijfsfunctie. De verhogingen zijn van toepassing totdat het eindloon van de loonschaal is bereikt.

Percentage bepalen
U stelt vooraf een gemiddeld percentage verhoging vast en daarop een min bij onvoldoende presteren en een plus bij goed presteren. U overlegt dat vooraf met uw werknemers en communiceert de percentages klip en klaar. Dat percentage stelt u zelf vast. Uiteraard moet dat zijn te herleiden, uw medewerkers moeten daar eerlijk en vooraf van op de hoogte zijn. Heeft u een ondernemingsraad? Dan moet u om instemming vragen. U bent volgens de regelingen verplicht jaarlijks zo'n beoordelingsgesprek te voeren.

Geen informatie over percentage of geen beoordeling uitgevoerd?
Heeft u uw medewerker vooraf niet geïnformeerd of voert u geen beoordelingsgesprek? Dan kan de medewerker daar voor 1 april volgend op het beoordelingsjaar om vragen.

U kunt dan alsnog het gesprek voeren en het percentage toekennen naar onvoldoende, voldoende of goed presteren en naar prestatie en resultaten een prestatieverhoging toekennen. Dat gaat dan in per 1 januari volgend op het beoordelingsjaar.

Reageert uw werknemer na 1 april volgend op het beoordelingsjaar dan vervalt de aanspraak op de prestatieverhoging.

Voorbeeldformulieren


Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400