Randvoorwaarden particulier toezicht in het publieke domein

Koninklijke Horeca Nederland heeft onderzocht hoe het staat met de bevoegdheden op het gebied van toezicht en opsporing van particuliere beveiligers in het publieke domein. 

KHN deed dat omdat we in onze regio's wellicht naar projecten met gemeentes en politie toe willen waarbij de publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd, onder andere om de veiligheid in uitgaansgebieden te optimaliseren. Daarbij kan ook de vraag aan de orde komen om de randvoorwaarden voor het gewenste toezicht in het publiek domein in beeld te brengen.
 
Enkele gemeenten kennen al geruime tijd voor de uitgaansgebieden zogenaamde "sus-ploegen". Die bestaan uit particuliere beveiligers die op kosten van horecabedrijven in het publieke domein lopen en toezicht houden. Deze beveiligers werken in opdracht van enkele horecaondernemers die een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) hebben.
 
KHN vindt deze situatie niet wenselijk 
De genoemde vorm van toezicht is in het verleden ingevoerd om als tegenprestatie ruimere openingstijden te kunnen krijgen. Deze praktijk is blijven bestaan, ondanks dat de minister destijds heeft aangegeven dat dit eigenlijk niet kan. Op 27 februari 1997 heeft die nog in de Tweede kamer gezegd: "Uitgangspunt is dat politiezorg niet te koop is. Particuliere beveiliging is wel te koop. De politie zal haar wettelijke taak om te zorgen voor de veiligheid van de burger moeten blijven uitoefenen." 
 
Uitgangspunt KHN
KHN vindt dat susploegen binnen de bestaande, wenselijk en noodzakelijk geachte randvoorwaarden moeten werken. Dat gebeurt niet in de hiervoor geschetste situaties. Doorberekenen van kosten op dit punt is ook niet wenselijk.
 
Ons uitgangspunt is dat toezicht en handhaving in het publieke domein een bijzondere verantwoordelijkheid en primaire taak is en blijft van de overheid (politie) en extra behoefte aan toezicht in eerste instantie dient te worden ingevuld door politie-inzet dan wel door inzet van bijzondere opsporingambtenaren (boa's). 
 
Het uitgangspunt van KHN spoort met die van de landelijke overheid alsmede de VNG. In de bijlagen vindt u de randvoorwaarden voor particulier toezicht in het publieke domein.

Meer informatie

Bijlage 1. randvoorwaarden particulier toezicht publiek domein
Bijlage 2. Uitwerking aanbeveling en randvoorwaarden

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400