Landelijk Bestuur

KHN Landelijk Bestuur 30 mei 2017

Het Landelijk Bestuur vormt het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De vijf Landelijke Bestuursleden die zijn benoemd door de Ledenraad bereiden besluitvorming door de Ledenraad voor en zorgen voor uitvoering (via het Bedrijf). Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen.

De leden van het Landelijk Bestuur zijn zoveel mogelijk een redelijke afspiegeling van de KHN-leden. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodigt acht, maar tenminste vijf keer per jaar. De samenstelling van het Landelijk Bestuur is als volgt: er is een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid.

 

 Even voorstellen

R.J.W. (Robèr) Willemsen
Voorzitter Landelijk Bestuur KHN

Lees meer 

G.J.H. (Jos) van der Vegt 
Vicevoorzitter Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

Antonio van den Hengel

A.J. (Antonio) van den Hengel 
Bestuurslid Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

  

 

 

 

A.H. (Agnes) Holtjer
Secretaris Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

D.S. (Dirk) Beljaarts
Penningmeester Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400