Landelijk Bestuur

Landelijk Bestuur KHN 2018

Het Landelijk Bestuur vormt het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De vier Landelijke Bestuursleden die zijn benoemd door de Ledenraad bereiden besluitvorming door de Ledenraad voor en zorgen voor uitvoering (via het Bedrijf). Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen.

Dirk Beljaarts (tweede van links op de foto) is sinds 1 februari 2019 algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Hij zat van 9 december 2014 tot 12 december 2018 in het Landelijk Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland.

De leden van het Landelijk Bestuur zijn zoveel mogelijk een redelijke afspiegeling van de KHN-leden. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodigt acht, maar tenminste vijf keer per jaar. Het Landelijk Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

 Even voorstellen

R.J.W. (Robèr) Willemsen
Voorzitter Landelijk Bestuur KHN

Lees meer 

Michel Kloeg

M.C.M. (Michel) Kloeg
Vicevoorzitter Landelijk Bestuur KHN

Lees meer 

Antonio van den Hengel

A.J. (Antonio) van den Hengel 
Penningmeester Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

  

 

 

 

A.H. (Agnes) Holtjer
Secretaris Landelijk Bestuur KHN

Lees meer

Terug
Vereniging KHN
Meer informatie

https://twitter.com/khn 787936653616742400