KHN heeft bezwaar tegen nieuwe aanpak overlast muziekgeluid horeca Amsterdam

25 apr 2017

De gemeente Amsterdam wil een extra handhavingsinstrument, naast de huidige mogelijkheden, inzetten, zodat ondernemers waarbij overlast wordt ervaren van muziekgeluid ook een last onder dwangsom opgelegd kan worden. Dit kan leiden tot hoge boetes en uiteindelijk intrekking van de exploitatievergunning. KHN vindt dit overbodig omdat de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om notoire overtreders aan te pakken. Het is aannemelijk dat klagende omwonenden ook vragen dit handhavingsinstrument in te zetten.

In de bijlage treft u de concept handhavingsstrategie muziekgeluid aan, de begeleidende brief en onze zienswijze met bezwaren. De voorgestelde aanpassingen kunnen nadelige consequenties hebben voor ondernemers die muziekgeluid vanaf een bepaald niveau in hun horecabedrijf ten gehore brengen. Als ondernemer kunt u ook een zienswijze indienen tot 5 mei aanstaande. U kunt uw zienswijze richten tot het college van burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor argumenten gebruiken uit onze zienswijze maar ook verwijzen naar de brief die KHN heeft verzonden.

De gemeente wil een extra handhavingsinstrument, naast de huidige mogelijkheden, inzetten, zodat ondernemers waarbij overlast wordt ervaren van muziekgeluid ook een last onder dwangsom opgelegd kan worden. Dit kan leiden tot hoge boetes en uiteindelijk intrekking van de exploitatievergunning. Daarnaast worden de hogere geluidsnormen voor de uitgaanspleinen ter disccussie gesteld en men wil in het vervolg de zogenaamde dB(C)-waarde gaan vastleggen in maatwerkvoorschriften.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten:

Brief Aanpak overlast muziekgeluid horeca
Concept Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca
Bezwaar handhavingsstrategie muziekgeluid april 2017


Meer weten?
Neem contact op met uw regiomanager:
Eveline Doornhegge
e.doornhegge@khn.nl 
06 51 49 07 09.

Terug