KHN: Voorgestelde maatregelen om drukte in Amsterdam te reguleren zijn slecht voor bedrijfsleven

22 mei 2018

KHN Amsterdam vindt een aantal van de uitgelekte maatregelen uit het coalitie-akkoord van de nieuwe gemeenteraad Amsterdam om de drukte in de stad te reguleren, slecht voor het bedrijfsleven.

Vorige week is de paragraaf ‘Balans in de stad’ uit het coalitie-akkoord van de nieuwe gemeenteraad Amsterdam uitgelekt. KHN Amsterdam vindt een aantal maatregelen die worden voorgesteld om de drukte in de stad te reguleren, slecht voor het bedrijfsleven.

In het uitgelekte deel van het coalitie-akkoord staan meerdere punten genoemd om de drukte in de stad Amsterdam te reguleren. KHN Amsterdam geeft hieronder haar reactie op deze maatregelen.

Toeristenbelasting gaat fors omhoog

In het voorstel staat dat de toeristenbelasting fors stijgt: naar 7% in 2019 in de hele stad en een structurele forse verhoging vanaf 2020 d.m.v. een stelselwijziging.

KHN vindt dat de opbrengsten van toeristenbelasting bestemd worden voor de branche en dat de groep betalenden groter wordt gemaakt. Wij vinden dat er vast moeten worden gehouden aan een vast percentage en niet dat er een vaste minimum bedrag komt. Dat zou er immers voor kunnen zorgen dat er alleen nog rijke toeristen naar de stad komen en dat het aanbod van hotels en het voorzieningenniveau te eenzijdig wordt. Daarmee wordt Amsterdam zeker niet aantrekkelijker voor de Amsterdammer.

Invoering van reclamebelasting met gedifferentieerde tarieven

Het lijkt erop dat ondernemers de melkkoe zijn van de ambities van het college. Het lijkt ondernemers goed te gaan, maar de overheid onderschat de enorme kostenstijgingen en het feit dat Amsterdam steeds verder opschuift in de top van duurste steden. Bewoners lijken te worden ontzien ten koste van de ondernemers. Ook bewoners profiteren van het economische klimaat. KHN Amsterdam vindt dat we zowel de ambities als de kostenstijgingen realistisch moeten houden en dat we ervoor moeten zorgen dat we flexibel (voorbereid op mindere tijden) en een aantrekkelijke stad moeten blijven voor zowel arm als rijk.

Verbod Airbnb

In bepaalde drukke delen van de stad lijkt een prima maatregel. Airbnb mag wat KHN betreft sowieso meer aan banden of in elk geval moet er een eerlijker speelveld zijn.

Hotelstop

KHN is ook een voorstander van een hotelstop, maar daarvoor is een voorwaarde dat er een betere afstemming komt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onbeperkte groei in de MRA heeft grote gevolgen voor bezoekersaantallen in Amsterdam. De voorgestelde integrale visie is goed, maar de vraag is of dit realistisch is. De invloed van Amsterdam op de MRA blijkt vaak beperkt te zijn.

Verplaatsing PTA naar de regio

KHN Amsterdam vindt dat het verplaatsen van de Passengers Terminal Amsterdam een maatregel is die veel beter doordacht moet worden. We krijgen de indruk dat de coalitie hier te licht over denkt en nader onderzoek op zijn plaats is, alvorens deze maatregel aan te kondigen. 

Tegengaan monocultuur

Uiteraard streven wij vanuit de horeca ook naar een gevarieerd aanbod, maar de invloed van de overheid hierop lijkt beperkt en is vaak suggestief. Als er zoveel toeristen zijn en blijven komen dan is het ook redelijk dat er een ander aanbod ontstaat. De stroom bezoekers is niet zomaar te stoppen en KHN pleit daarom vooral voor een eerlijk speelveld.

Gemeenschappelijke belangen van bewoners en ondernemers

KHN Amsterdam heeft samen met Vereniging Amsterdam City die de ondernemers van de Amsterdamse binnenstad vertegenwoordigt en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), die bewoners uit de binnenstad vertegenwoordigt een position paper opgesteld met de gemeenschappelijke belangen. Er wordt gemakkelijk veronderstelt dat bewoners en ondernemers vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, maar er blijken veel raakvlakken te bestaan. Eind van de week presenteren we de inhoud van deze position paper. 

Meer informatie

In dit artikel in het Parool vindt u meer informatie en inzichten met betrekking tot het uitgelekte stuk uit het coalitie-akkoord van de nieuwe Amsteramse coalitie die bestaat uit: GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben. Donderdagochtend presenteren zij het akkoord.

Als er meer bekend is, informeren we u uiteraard nader.

Terug