De belangrijkste punten

Duurzaamheid is geen hype en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De belangrijkste punten zijn het terugdringen van voedselverspilling, duurzamere verpakkingen, een goed werkend vrijwillig statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes, energiebesparing, een voor ondernemers werkbare uitvoering van het klimaatakkoord en de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.

Onze standpunten over

Duurzaamheid

Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale doelstelling van 49% CO2 -reductie in 2030 t.o.v. 1990 te bereiken.
Lees meer
Welke eisen gelden voor een rookruimte

Rookbeleid

Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Levensmiddelenwet

De Europese etiketteringswetgeving verplicht ondernemers sinds eind 2014 om, ook over niet voorverpakte producten, allergeneninformatie beschikbaar te stellen als de gast daarom vraagt. KHN vindt dat er geen aanvullende verplichte regels moeten komen voor etikettering van onverpakte voedingsmiddelen.
Lees meer
Headerfoto artikel Energiebelasting 2020 op khn nl

Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Een goed middel om te besparen is de energiescan die een aantal gemeenten aanbieden.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Duurzaamheid

KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaam voedsel, maar is geen voorstander van verplichtingen.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Gehoorschade

Bezoekers moeten - ook door ondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Gezond aanbod

KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Toegankelijkheid

KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samengaan, mits er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden.
Lees meer
Restaurant keuken koks

Voedselveiligheid

Aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. KHN streeft naar een professionele branche met veilig voedsel.
Lees meer
Voedselverspilling201

Voedselverspilling

KHN vindt dat voedselverspilling moet worden teruggebracht, maar dat ondernemers vrij zijn om hier zelf actie op te ondernemen.
Lees meer