Waarom gezond & duurzaam als speerpunt?

Duurzaamheid is geen hype en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De belangrijkste punten zijn het terugdringen van voedselverspilling, duurzamere verpakkingen, een goed werkend vrijwillig statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes, energiebesparing, een voor ondernemers werkbare uitvoering van het klimaatakkoord en de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.

Onze standpunten over

KHN-standpunten Gezond & Duurzaam

Klimaat foto2021
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale doelstelling van 49% CO2 -reductie in 2030 t.o.v. 1990 te bereiken.
Lees meer
Welke eisen gelden voor een rookruimte
KHN vindt dat rokers, welkom moeten kunnen zijn in de horeca en dat de wet ruimte moet geven om rokers op het terras te kunnen faciliteren.
Lees meer
Headerfoto artikel Energiebelasting 2020 op khn nl
Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Een goed middel om te besparen is de energiescan die een aantal gemeenten aanbieden.
Lees meer
Duurzaamheid2
KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaam voedsel, maar is geen voorstander van verplichtingen.
Lees meer
Platenspeler muziek draaitafel
Bezoekers moeten - ook door ondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade.
Lees meer
Gezond_en_Duurzaam_H0A6751
KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren.
Lees meer
Gast met blindenstok in cafe met drempel
KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samengaan, mits er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden.
Lees meer
Restaurant keuken koks
Aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. KHN streeft naar een professionele branche met veilig voedsel.
Lees meer
Voedselverspilling201
KHN vindt dat voedselverspilling moet worden teruggebracht, maar dat ondernemers vrij zijn om hier zelf actie op te ondernemen.
Lees meer