KHN Mediation

Mediation

Bij mediation zoeken partijen die in conflict zijn onder begeleiding van een mediator zelf een oplossing. Mediation wordt aangeboden door KHN Juridisch Advies.

Conflict met uw medewerker, partner, verhuurder of buren?

Wat betreft rechtsgebieden kan mediation - net als bij KHN Juridisch Advies - worden ingezet op arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ook kan gedacht worden aan bemiddelen bij een bedrijfsoverdracht of bij het voortzetten/beëindigen van een rechtspersoon.

Voor u als horecaondernemer zijn veel situaties te bedenken waarin mediation een oplossing kan bieden:

  • Problemen met uw buren als het gaat om (geluids)overlast
  • Conflicten binnen uw (familie)bedrijf tussen de eigenaren/vennoten onderling
  • Conflicten met uw werknemers (arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid)
  • Ruzie met uw verhuurder
  • Conflicten met andere ondernemers

Wat kost mediation? 

Leden betalen een aantrekkelijk uurtarief van 150 euro (exclusief btw).

Waarom mediation?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen zelf tot een oplossing komen. Dit is het belangrijkste verschil met de “gebruikelijke” manieren van geschillenbeslechting zoals rechtspraak of arbitrage. Bij deze vormen leggen partijen hun geschil voor aan een rechtsprekende instantie. Deze instantie komt tot een oordeel en legt deze ‘oplossing’ vervolgens aan partijen op uit hoofde van zijn rechtsprekende functie.

Bij mediation vinden partijen zelf een oplossing. Hierdoor wordt er naast het vinden van een oplossing ook geïnvesteerd in een relatie tussen partijen naar de toekomst toe. Anders gezegd: mediation zorgt ervoor dat partijen ‘on speaking terms’ blijven. Dus geen ‘vechthouding’ waardoor de onderlinge verhouding alsmaar verslechtert en verhardt.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator is onpartijdig en neutraal. Hij maakt geen deel uit van het geschil en velt hierover ook geen oordeel. De mediator heeft als taak om partijen met elkaar in gesprek te brengen, zodat de communicatie tussen partijen weer op gang komt. De mediator bewaakt vervolgens dit proces en laat partijen zelf een oplossing vinden voor hun probleem.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, gaat mediation uit van een aantal principes die het mediationproces optimaal waarborgen. De belangrijkste principes zijn vertrouwelijkheid, vrijblijvendheid en commitment.

Vertrouwelijk en vrijblijvend 

Vertrouwelijkheid houdt in dat er een geheimhoudingsplicht is voor zowel de mediator als de deelnemers, zodat men zich vrij voelt om alles te kunnen zeggen. Vrijblijvendheid houdt in dat partijen vrijwillig deelnemen aan de mediation en hiertoe niet worden gedwongen; partijen kunnen ook op elk gewenst moment terugkomen op iets dat eerder is gezegd of aan de orde is geweest. Partijen kunnen ook op ieder moment stoppen met de mediation. Daartegenover staat wel dat mediation uitgaat van commitment van de deelnemers: er moet wel een bereidheid zijn om tot een oplossing te komen.

Mediation wordt in de wet steeds meer als manier van geschillenbeslechting gezien. Een volwaardig alternatief. Kortom: mediation heeft de toekomst!

Meer informatie? 

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u precies kunnen uitleggen wat er mogelijk is. Onze adviseurs van Info & Advies zijn bereikbaar via 0348 48 94 11. Ook kunt u terecht voor meer informatie op www.khn.nl/juridischadvies of een e-mail sturen naar khnmediation@khn.nl.

Terug