Milieuregelgeving: Maatwerkvoorschriften gemeenten

Op een aantal punten mag de gemeente afwijken van de normen zoals de AMvB die noemt. Op welke punten is dat mogelijk en wat u kunt doen daar tegen?

In de oude AMvB van 1998 stond exact opgenomen op welke punten de gemeente nadere eisen mocht stellen. De nieuwe AMvB biedt de gemeente iets meer mogelijkheden om zogenaamde maatwerkvoorschriften te geven. Deze mogen zowel strenger als juist minder streng zijn dan de landelijke regels. Het is nog wel steeds de bedoeling dat gemeentes hier sober mee omgaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze ieder geval op zich moeten bekijken en niet voor de hele gemeente een strenger regime mogen vaststellen. 

Na de melding zal de gemeente u berichten welke maatwerkvoorschriften zij wil stellen. Voor wat betreft geluid is het van belang dat u dit weet voordat u een akoestisch onderzoek laat doen, omdat uw adviseur moet weten tot hoe ver hij moet isoleren en dus welke maatregelen hij aan moet geven. Neem dus zo mogelijk al voor de melding contact op met de akoestisch adviseur. Juist bij maatwerkvoorschriften is het onderhandelen van groot belang. Het is verstandig om het onderhandelen over geluidnormen met of door uw akoestisch adviseur te laten doen.

Als u het niet eens bent met het voornemen van de gemeente om een maatwerkvoorschriften op te leggen kunt u daarop uw zienswijze geven. De gemeente zal deze behandelen en dan met een beschikking komen waarin de definitieve maatwerkvoorschriften gesteld worden. Tegen deze ontwerpbeschikking kunt u bedenkingen inbrengen en tegen eventuele maatwerkvoorschriften beroep aantekenen. Schakel dan uw regiomanager in om de mogelijkheden en de benodigde deskundigheid te beoordelen.

De gemeente mag ook soepelere eisen stellen, met name op het gebied van geluid. Als u in een uitgaansgebied zit of in een omgeving met erg veel achtergrondgeluid (bijvoorbeeld op een industrieterrein of naast een drukke weg) kunt u daar de gemeente om verzoeken.

Terug
Zoek op thema