Tools in deze categorie

Download the free termination agreement template in Word.
Bekijk hier
Bekijk hier
Download de infographic 'omdenken op de arbeidsmarkt' en ontdek 10 tips voor het werven, binden én behouden van horecamedewerkers.
Bekijk hier
Download hier een voorbeeld van een studieovereenkomst in Word.
Bekijk hier
Download de modelbrief om je verhuurder te vragen af te zien van een huurverhoging aan de hand van het indexatiecijfer.
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2023.
Bekijk hier
Download de KHN-voorbeeldbrief
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2022.
Bekijk hier
Je hoeft niet elke prijsverhoging zomaar te accepteren. KHN heeft een conceptbrief opgesteld die je kunt gebruiken voor overleg met jouw leverancier.
Bekijk hier
Download the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry 2022/2023 in The Netherlands translated in English.
Bekijk hier
Bekijk hier
Het roosterprogramma helpt jou als ondernemer om efficiënt en snel jouw horecapersoneel in te roosteren.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Bekijk hier
KHN presenteert een Horeca Herstelnota met concrete suggesties voor economisch herstel voor de horeca na de coronacrisis.
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 april 2022.
Bekijk hier
Download de Horecaroutekaart voor verantwoorde heropening in pdf.
Bekijk hier
Download afbeeldingen voor posters & social posts bij de actie #horecaopen #tekendepetitie
Bekijk hier
Download afbeeldingen voor posters & social posts bij de actie #horecaopen #tekendepetitie
Bekijk hier
Nog meer maatregelen voor de horeca ... Maakt dat het verschil? Download de advertentie KHN in landelijke dagbladen 12 november 2021 in pdf.
Bekijk hier
Wie werkt met kooldioxide of koolzuur (CO2) moet zich bewust zijn van de risico’s die daarbij horen. Download veiligheidsinformatie.
Bekijk hier
KHN roept het kabinet in deze minipaper op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2022.
Bekijk hier
Download hier de verwerkingsovereenkomst CHO voor KHN-afdelingen en beheerder-subverwerker
Bekijk hier
Download de factsheet over horeca en drugs (pdf).
Bekijk hier
Download een model verwerkingsregister in Excel in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier
Download een model verwerkersovereenkomst in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier
Download een model privacyverklaring in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier
Download een model geheimhoudingsverklaring in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier
Download een model-artikel 20-besluit in Word.
Bekijk hier
Download het voorbeeld-document geborgde werkwijze alcoholverkoop op afstand en leeftijdsgrens in Word.
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2021.
Bekijk hier
Download Corona Herstelplan Koninklijke Horeca Nederland april 2021.
Bekijk hier
Download de statuten van KHN per 4 mei 2022.
Bekijk hier
Voorkomen, herkennen en handelen van/bij afpersing. Download de infographic voor ondernemers van KHN in samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW.
Bekijk hier
Download hier het aanmeldformulier voor deelname Protocol CHO
Bekijk hier
Download hier het modelformulier Omzetting tweede Individuele Horecaontzegging in een Collectieve Horecaontzegging.
Bekijk hier
Download het modelformulier Aanzegging Individuele Horecaontzegging
Bekijk hier
Download het modelformulier voor een aanzegging Collectieve Horecaontzegging.
Bekijk hier
Eindbeoordeling modelprotocol en model-DPIA Collectieve Horecaontzegging door Autoriteit Persoonsgegevens
Bekijk hier
Registratie en gebruik Protocol (collectieve) horecaontzeggingen
Bekijk hier
KHN heeft een modelprotocol Collectieve Horecaontzegging (CHO) opgesteld. Je kunt deze hieronder downloaden!
Bekijk hier
Download hier de horeca-cao per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
Bekijk hier
Download hier de horeca-cao per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2021.
Bekijk hier
Download hier de modelbrief
Bekijk hier
KHN heeft een model voor collegiaal in- en uitlenen van werknemers voor je opgesteld. Je kunt deze modelbrief downloaden.
Bekijk hier
Je kunt de modelbrief downloaden. KHN is niet aansprakelijk voor de inhoud en eventueel aangebrachte wijzigingen in dit document.
Bekijk hier
Je kunt de modelbrief downloaden. KHN is niet aansprakelijk voor de inhoud en eventueel aangebrachte wijzigingen in dit document.
Bekijk hier
Download modelbrief met mogelijkheden om werknemer(s) een voorstel te doen voor het opnemen van vakantiedagen en/of uitbetalen vakantietoeslag.
Bekijk hier
KHN heeft een modelbrief opgesteld die jij kunt gebruiken om jouw medewerker te informeren over zijn verantwoordelijkheid en keuzes.
Bekijk hier
Download alle formulieren van de Hygiënecode voor de Horeca een zip-bestand.
Bekijk hier
Download op deze pagina eenvoudig de voorschriften bij testen op het coronavirus (COVID-19)
Bekijk hier
Download the Protocol Reopening Hospitality Industry adapted to the government's guidelines from June 2021.
Bekijk hier
Download the registration form Coronavirus in German.
Bekijk hier
Download the Coronavirus health check questionnaire in German.
Bekijk hier
Download the Coronavirus health check questionnaire French.
Bekijk hier
Download the registration form Coronavirus French. Formulaire d'inscription Français.
Bekijk hier
Download the KHN registration form for tracing purposes Coronavirus.
Bekijk hier
Download the Coronavirus (COVID-19) Health check questionnaire English. 
Bekijk hier
Download het model-registratieformulier Corona-gezondheidscheck, versie 28 april 2021.
Bekijk hier
Download hier het modelformulier Gezondheidscheck
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2020.
Bekijk hier
Download een KHN-modelbrief in Word om jouw medewerkers te informeren over de NOW-subsidie en hoe jij je inspant om het loon door te betalen.
Bekijk hier
Download de brief om uitstel van betaling te vragen bij je leverancier in verband met de coronacrisis.
Bekijk hier
Met deze modelbrief waarschuw je een werknemer officieel dat er consequenties aan verbonden kunnen worden als hij ongeoorloofd op vakantie gaat.
Bekijk hier
Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2022-2023 conform Dutch law.
Bekijk hier
Download de flyer over de gratis e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in pdf.
Bekijk hier
Download het bierviltje van de e-learning verantwoord alcohol schenken in pdf.
Bekijk hier
Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2020
Bekijk hier
Vanaf 1-1-2020 moet de werkgever een medewerker die werkzaam is op een oproepovereenkomst volgens de Wab en waarvan 12 maanden zijn verstreken, een sc...
Bekijk hier
KHN Wijzer Eerlijk Speelveld
Bekijk hier
Download modelbrief bevestiging van ontzegging toegang.
Bekijk hier
Download hier het kennisdocument premiedifferentiatie.
Bekijk hier
Download hier het kennisdocument oproep en verplicht aanbod
Bekijk hier
Dowload hier factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog
Bekijk hier
Download hier de factsheet oproepmaatregelen
Bekijk hier
Download hier de factsheet transitievergoeding
Bekijk hier
Download factsheet cumulatiegrond ontslag
Bekijk hier
Bekijk alle ledenvoordelen van KHN in een overzichtelijke download.
Bekijk hier
Download het stappenplan oproepovereenkomst.
Bekijk hier
Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.
Bekijk hier
Om voor een veilige werkomgeving te zorgen is een modelprotocol ongewenst gedrag belangrijk. Hiervoor kun je ons modelprotocol gebruiken!
Bekijk hier
Download de bijlage bij het onderzoek naar behoeften, wensen en drijfveren van werknemers in de horeca, uitgevoerd door Foodstep.
Bekijk hier
KHN heeft Foodstep verzocht onderzoek te doen naar behoeften, wensen en drijfveren van werknemers in de horeca. Doelstelling was inzicht bieden om d...
Bekijk hier
Modelformulier voor een functioneringsgesprek volgens advies van de sociale partners in de horeca. Met dit formulier worden de belangrijkste punten u...
Bekijk hier
Je kunt het KHN Beleidsplan 2023-2024 downloaden als pdf.
Bekijk hier
Toerisme wordt economisch steeds belangrijker in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van KHN. Download het rapport met de onderzoeksresultaten in PDF.
Bekijk hier
Op basis van de resultaten van het onderzoek 'Wie is die gast? Van de bank naar de bar!' presenteert GfK zes consumentengroepen met elk hun specifiek...
Bekijk hier
Marktonderzoeksbureau GfK vroeg voor KHN meer dan duizend consumenten het hemd van het lijf over hun ideale avondje uit.
Bekijk hier
Infographic van de resultaten van een KHN-enquête naar gezond en duurzaam aanbod in de horeca.
Bekijk hier
Gemeenten kunnen een veiligheidsplan eisen voor het verlenen van een vergunning of ontheffing. Download hieronder een voorbeeld veiligheidsplan.
Bekijk hier
Download het voorbeeldcontract voor een stagiair in Word.
Bekijk hier
Bij huur van een bedrijfsruimte is het mogelijk om het huurcontract aan de nieuwe huurder over te dragen door een indeplaatsstelling huurovereenkomst.
Bekijk hier
Er is op veel punten onderhandeling mogelijk, waardoor er niet per definitie een standaard modelovereenkomst voor handen is. Je kunt van KHN een huurd...
Bekijk hier
Download hieronder een modelformulier voor een beoordelingsgesprek.
Bekijk hier
Vermoed je een geval van oneerlijke concurrentie door een paracommerciële instelling? Neem dan contact op met jouw lokale KHN-bestuur. Zij kunnen cont...
Bekijk hier
Gebruik dit model voor het maken van je ondernemingsplan bij de start van jouw hotelbedrijf.
Bekijk hier
Tips voor onderhandelingen over bier
Bekijk hier
Download een modelbrief in Word, waarmee je bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker voor bepaalde tijd wordt verlengd.
Bekijk hier
Download een modelbrief aan je medewerker in Word, waarmee je laat weten dat je de arbeidsovereenkomst niet zal verlengen.
Bekijk hier
Download het model in Word.
Bekijk hier
Download de KHN-modelbrief
Bekijk hier
Download een voorbeeldbrief in Word, waarmee je het dienstverband van een medewerker in zijn of haar proeftijd beëindigt, zonder opgaaf van redenen.
Bekijk hier
Download een modelbrief, waarmee je een medewerker in de proeftijd meedeelt dat deze medewerker niet voldoet aan de eisen aan functie-uitoefening.
Bekijk hier
Uitkomsten van het rapport Arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte Horeca in het kort.
Bekijk hier
In 2025 hebben we 100.000 extra horecamedewerkers nodig. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktmonitor die SVH en KHN hebben laten uitvoeren. Om de res...
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2019 (pdf)
Bekijk hier
De groeiende afdracht van toeristenbelasting en de ondoorzichtigheid van het tarief vraagt om een grondige herziening van de belasting. Download het K...
Bekijk hier
De deeleconomie is enorm in opkomst. Online platforms zoals Airbnb, ShareDnD en Thuisafgehaald maken het voor particulieren mogelijk hun diensten en p...
Bekijk hier
Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in niet-commerciële instellingen. Denk aan de horeca in kantines van sportv...
Bekijk hier
De Nederlandse horeca houdt open huis! Doe mee en bied misschien wel je nieuwe medewerkers een kijkje in de keuken van deze dynamische branche vol wer...
Bekijk hier
Download hier het organogram van de Verenigingsstructuur Koninklijke Horeca Nederland.
Bekijk hier
Download het Huishoudelijk Reglement van Koninklijke Horeca Nederland van 8 maart 2022.
Bekijk hier
Download het programma in Excel, waarmee je een snelle menu-engineering analyse kunt doen.
Bekijk hier
Handleiding bij het KHN Roosterprogramma.
Bekijk hier
Download the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH) on which establishments set up in the Netherlands provide catering services.
Bekijk hier
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
Bekijk hier
Download the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry 2020 in The Netherlands translated in English.
Bekijk hier
Recognise the signs of Human Trafficking in relation to illegal prostitution! Download a checklist card in English
Bekijk hier
Herken de signalen van mensenhandel in relatie tot illegale hotelprostitutie. Download de signalenkaart.
Bekijk hier
Ons advies is om deze overvalkaart in jouw bedrijf op te hangen en om de checklist eens met je medewerkers te doorlopen. Het kost je weinig tijd en ma...
Bekijk hier
Hoe ga je in je bedrijf om met interne fraude. Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal ...
Bekijk hier
Download de veiligheidskaart met tips en adviezen bij een inbraak in je bedrijf.
Bekijk hier
Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven, daarom zijn er standaard huis- en gedragsregels. KHN biedt huisregelbordjes.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Stoppen met jouw bedrijf. Een groot en zwaar besluit. Waar moet je op letten? KHN heeft een checklist voor je opgesteld.
Bekijk hier
In deze checklist geven wij een overzicht van de belangrijkste vragen die je kunt stellen als je een financieringsovereenkomst met een brouwerij wil a...
Bekijk hier
Klik op de button hieronder om de checklist bruikleenovereenkomst biercontracten te downloaden.
Bekijk hier
In deze checklist geven wij een overzicht van de belangrijkste vragen die je kunt stellen als je met een brouwerij afspraken wil maken over een afname...
Bekijk hier
Checklist kortingsregeling. Vergelijk aanbiedingen niet alleen op prijs, maar ook op andere contractuele voorwaarden.
Bekijk hier
De 'Begrippenlijst Biercontracten' helpt ondernemers contracten met brouwerijen beter te begrijpen. Download de begrippenlijst biercontracten hier.
Bekijk hier
Download de model Beëindigingsovereenkomst in Word. Bespreek, voordat je het model invult, alle onderwerpen met je medewerker.
Bekijk hier
Je kunt met je werknemer in goed onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Download daarvoor een checklist.
Bekijk hier
Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden. Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenan...
Bekijk hier
Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden. Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenan...
Bekijk hier
Naar aanleiding van een brief van de verhuurder kun je met deze voorbeeldbrief onder jouw voorwaarden accoord gaan met de door verhuurder voorgenomen ...
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2022-2023 conform Dutch law.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2022-2023 conform Dutch law.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2022-2023 conform Dutch law.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao 2022-2023.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Tekst van de horeca cao per 1 januari 2020.
Bekijk hier
Tekst van de horeca cao 2018-2019.
Bekijk hier
Download model financieel plan voor restaurantbedrijven, lunchrooms, snackbars etc.
Bekijk hier
Model financieel plan 'drinken' bij het schrijven van je ondernemingsplan voor de start van jouw cafébedrijf.
Bekijk hier
KHN Registratielijst goedgekeurde leveranciers in de horeca
Bekijk hier
KHN Registratielijst testen thermometers voor de horeca
Bekijk hier
KHN Registratielijst periodieke hygiënecontrole voor de horeca
Bekijk hier
Gebruik dit handige (registratie)formulier om voedselveilig te werken. Dit formulier is ook opgenomen in het boek Hygiënecode voor de horeca.
Bekijk hier
KHN Registratie / download borging ongekoeld presenteren - kleurstickers voor de horeca
Bekijk hier
KHN Registratie schoonmaakrooster voor de horeca
Bekijk hier
KHN Productieregistratielijst sous-vide-bereiding
Bekijk hier
KHN Productieregistratielijst roken
Bekijk hier
KHN Productieregistratielijst napasteurisatie / heet afvullen
Bekijk hier
KHN Productregistratielijst bereiding sushirijst
Bekijk hier
KHN registratieformulier voor de horeca aangezuurde producten
Bekijk hier
KHN Registratieformulier temperaturen
Bekijk hier
Invulfrequentie: alle leveranciers minimaal één maal per week
Bekijk hier
Registratiefomulier ten behoeve van het registeren bereiding en serveren
Bekijk hier
Registratieformulier voor leveranciers in de horeca.
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2019 (pdf)
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2018 (pdf)
Bekijk hier
In dit sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder horecaondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die...
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2018 (pdf)
Bekijk hier
Onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkt en Opleidingsbehoefte Horeca’ van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en KHN.
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2017 (pdf)
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2017 (pdf)
Bekijk hier
Weet van elkaar hoe te handelen als er fraude, cybersecurity, overval of agressie plaatsvindt in je bedrijf. Download het Dilemmaspel.
Bekijk hier
Als je aan de medewerker spullen ter beschikking stelt dan is het belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken in een bruikleenovereenkomst.
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2016 (pdf)
Bekijk hier
Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2016 (pdf)
Bekijk hier
Download een modelbrief aan de verhuurder over herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het pand in Word.
Bekijk hier
Download het concept-calamiteitenplan voor hotels in Word (25 pagina's, uitgave 2011).
Bekijk hier