Online platforms, zoals boekingssites en bezorgwebsites hebben meer duidelijkheid nodig over hoe ze invulling moeten geven aan de Platform-to-Business-verordening. Dat blijkt uit een marktverkenning die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gedaan. De verordening bevat onder meer regels over welke informatie ondernemers die via online platforms diensten of artikelen aan consumenten aanbieden horen te krijgen. Er gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin wordt voorgesteld dat de ACM toezicht gaat houden op deze regels. Daarom bereidt de ACM alvast een leidraad voor waarin ze verder verduidelijkt waar platforms en zoekmachines aan moeten voldoen.

Europese P2B-verordening

Online platforms moeten zich sinds juni 2020 houden aan de regels uit de Europese P2B-verordening. Deze verordening die is bedoeld om een concurrerende, eerlijke en transparante online markt te garanderen. “Tijdens onze marktverkenning hebben we geconstateerd dat de open normen van de Platform-to-Business-verordening in de praktijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Met een leidraad kunnen we duidelijkheid geven over hoe de ACM deze normen als toezichthouder zal interpreteren, zodat het voor platforms helder is wat ze moeten doen en hun zakelijke klanten weten waar ze recht op hebben”, legt ACM-bestuurslid Manon Leijten uit. De ACM streeft ernaar om dit najaar de leidraad voor consultatie te publiceren.

Beschermen van ondernemers

Ondernemers zijn steeds vaker afhankelijk van platforms en online zoekmachines om hun klanten te bereiken. Daarom is het belangrijk dat platforms en online zoekmachines duidelijke en actuele informatie geven aan ondernemers die van hun diensten gebruik willen maken. Als de ACM wordt aangewezen als toezichthouder op de Platform-to-Business-verordening, kan ze ondernemers beschermen wanneer platforms hen bijvoorbeeld onvolledig informeren over de rangschikking van goederen en diensten op het platform.

Algemene voorwaarden

De P2B-verordening bepaalt onder andere dat de algemene voorwaarden van platforms voor ondernemers duidelijk en eenvoudig beschikbaar zijn. Platforms moeten in de algemene voorwaarden transparant zijn over hoe geschillen worden beslecht en welke parameters de rangschikking bepalen. Als het platform ook eigen diensten of goederen verkoopt, moet het platform uitleggen of, waarom en op welke wijze hij zijn eigen diensten of producten anders behandelt dan producten van ondernemers.

Standpunt KHN

KHN riep in 2020 al op tot meer transparantie vanuit de platforms over hun systemen, meer bescherming van ondernemers en een verbod op pariteitsclausules. Via onze Europese partner HOTREC werden deze onderwerpen ook op de agenda van de Europese Unie gezet.

Origineel artikel op website ACM: ACM komt met leidraad over regels voor platformbedrijven en online ondernemers
Lees ook: Meer bescherming horecaondernemers op digitale platforms