De Autoriteit consument en markt (ACM) publiceerde in 2013 de richtlijn over transparantie van prijzen in de reisbranche. Die richtlijn geldt ook voor horecabedrijven. Het gaat bijvoorbeeld over transparantie over aanbiedingen, het vooraf vermelden van reserveringskosten of de toeristenbelasting. Bedrijven die zich niet aan de richtlijnen houden, riskeren een boete. ACM vraagt nu opnieuw aandacht voor deze richtlijnen.

De ACM heeft via een brief KHN verzocht om haar leden (opnieuw) te informeren over de richtlijnen. Ondernemers moeten hun website, advertenties en boekingssystemen toetsen aan de regels voor transparante prijzen en waar nodig aanpassen.

Boete

De ACM zal monitoren hoe de bedrijven omgaan met prijstransparantie. Bedrijven die zich niet De ACM kan zonder waarschuwing vooraf handhavend optreden bijvoorbeeld door het opleggen van een boete of een last onder dwangsom.

KHN: Treedt op tegen afdwingen rate parity door platforms

KHN geeft gevolg aan het verzoek van de ACM. Wel merkt KHN op dat het vooral gaat om de reisbranche en boekplatforms en niet zozeer hotels en horeca in het algemeen. Maar natuurlijk geldt de richtlijn ook voor deze diensten. Verder heeft KHN de ACM gewezen op het speelveld waarbij platforms de zogenaamde rate parity afdwingen en dat de ACM daar (nog) niet tegen wenst op te treden.

Wat ziet de ACM?

De ACM ontvangt regelmatig signalen van consumenten en bedrijven over tekortschietende transparantie bij bedrijven die in de recreatie, het toerisme en de horeca actief zijn. Bijvoorbeeld:

  • Producten zoals hotelkamers zijn niet te boeken zonder eerst vriend te worden of eerst een account aan te maken.
  • Toeristenbelasting is niet vanaf de eerste prijsvermelding op de homepagina in de prijs opgenomen (geen all inclusive prijs).
  • Boekings- of reserveringskosten worden niet in één oogopslag bij de geadverteerde prijs vermeld. Evenmin worden zij in het totaalbedrag van de boeking opgenomen zodra de klant de daarvoor noodzakelijke gegevens heeft verschaft zoals het aantal kamers of het aantal personen.
  • Eventueel beperkende voorwaarden bij aanbiedingen worden niet altijd meteen vermeld. Een voorbeeld hiervan is een prijs per persoon voor een hotelkamer, die tijdens het boekingsproces alleen blijkt te gelden voor twee personen op één kamer en/of alleen geldt bij minimumafname van 2 of meer nachten.
  • Aanbiedingen zijn soms niet te vinden in het boekingssysteem, en zijn daarmee mogelijk te kwalificeren als verboden lokkertjes.

Vijf aandachtspunten van ACM

ACM heeft vijf aandachtspunten opgesteld:

  1. De prijs zoals weergegeven in de advertentie is de prijs waarvoor het aanbod geboekt kan worden.
  2. Alle vaste onvermijdbare kosten zijn in de advertentieprijs inbegrepen.
  3. Alle variabele onvermijdbare kosten worden direct bij de advertentieprijs op transparante wijze weergegeven alsmede de hoogte ervan.
  4. Optionele elementen worden op duidelijke en transparante wijze aan het begin van elk boekingsproces medegedeeld.
  5. Optionele elementen worden niet vooraf aangevinkt.

Punten een, twee en drie hebben betrekking op bijkomende kosten. Punten vier en vijf hebben betrekking op optionele elementen.

Lees ook

Lees de brief van 3 oktober 2019 van ACM aan KHN