Zaandam zorgt voor primeur in de gemeente Zaanstad: de eerste Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van de gemeente is een feit. Alle ondernemers in het stadshart gaan de komende vijf jaar investeren in een toekomstbestendig stadshart.

Een stadshart waar bewoners trots op zijn, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar (inter)nationale bezoekers graag verblijven. Dit is de ambitie van de nieuwe BIZ, die voor het realiseren van deze ambitie nauw samenwerkt met de gemeente Zaanstad.

Na een reis die begon in mei 2017 is de BIZ Stadshart Zaandam per 1 januari 2019 een feit. Dit is vandaag door het College van B&W bekend gemaakt, na de telling van de uitslag van de formele draagvlakmeting. Van de 300 ondernemers in het gebied van Station, en Rozengracht tot en met Dam en van Dam tot en met de Verskade op de Westzijde hebben er 184 gestemd. Daarvan zijn er 126 voorstemmers en 56 tegen. 2 stemmers wisten het niet en hebben neutraal gestemd. Ook de totale WOZ-waarde van panden van voorstemmers zijn groter dan die van de tegenstemmers. Dit betekent dat aan alle drie wettelijke eisen voor de draagvlakmeting is voldaan. Die eisen zijn minimaal 50% stemmers van het totale aantal (300) en daarvan moet minimaal 67% voor zijn. De WOZ-waarde van panden van voorstemmers moet groter zijn dan die van de tegenstemmers.

“Nu dat de BIZ per 1 januari 2019 van kracht wordt, telt de stem van alle ondernemers, ongeacht of ze voor of tegen hebben gestemd. We kunnen namelijk alleen in gezamenlijkheid onze mooie binnenstad op de kaart zetten”, aldus Colette Hesse de bestuursvoorzitter van de BIZ. Het BIZ-bestuur gaat de komende maanden het activiteitenplan voor 2019 samen met alle ondernemers verder uitwerken. Denk hierbij aan professionele marketingacties, spraakmakende evenementen, aankleding van het stadshart, culturele evenementen enzovoort.

Frans Wittenberg, oud ondernemer van het stadshart en een van de drijvende krachten achter het BIZ-initiatief is verheugd dat de samenwerking in het stadshart wordt verstevigd. “Ik kan nu met een gerust hart het spreekwoordelijke stokje overdragen aan een nieuwe generatie ondernemers, die zich blijft inzetten voor een mooi stadshart die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.”