Op 11 januari heeft de gemeente het Planologisch terrasbeleid bekendgemaakt. In juni heeft KHN een zienswijze op het terrasbeleid ingediend, in de reactienota van de Gemeente kunt u de resultaten terugvinden. 

Of we qua inhoud wel of niet blij zijn is nog de vraag, duidelijkheid is er nu wel. Het terrasbeleid gaat per direct in met een overgangsperiode van 36 maanden.

We zien u graag op de nieuwjaarsborrel op 21 januari om 16:00 bij Lokaal 55 in Sneek.

Planologisch terrasbeleid
Reactienota