Op 30 september jl. debatteerde de Tweede Kamer weer over de corona ontwikkelingen. Directe aanleiding was de persconferentie van afgelopen maandag waarbij de coronamaatregelen flink zijn aangescherpt. Het debat stond vooral in het teken van mondkapjes, de steunmaatregelen en een coronaroutekaart.

Dringend advies mondkapjes in voor publiek toegankelijke binnenruimtes

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederlanders in het hele land een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels en horeca. Daarom heeft het kabinet tijdens het debat besloten dat vanaf dat moment het dringende advies luidt om in heel Nederland in de voor publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dat gaat dus onder andere om winkels, horeca, overheidsgebouwen en andere voor publiek toegankelijke ruimtes.

Dit advies geldt niet voor de momenten dat mensen zitten, bijvoorbeeld aan tafel in een horecagelegenheid. Het kabinet komt vrijdag eind van de middag met een uitwerking van het advies.

Versobering derde steunpakket terugdraaien?

Verschillende partijen in de Tweede Kamer (PvdA, VVD, PVV en GL) hebben het kabinet gevraagd om de versoberingen van het derde steunpakket terug te draaien. De nieuwe extra maatregelen hebben immers een enorme weerslag op de horeca. Om banenverlies te voorkomen zijn extra steunmaatregelen nodig in plaats van een afbouw van steunmaatregelen. De PVV vroeg het kabinet om opnieuw in gesprek te gaan met de horeca. Premier Rutte heeft aangegeven dat het kabinet de financiële effecten van de coronamaatregelen op de horeca extra goed in de gaten houdt. Rutte verwees naar een gesprek dat vorige week tussen KHN en minister Grapperhaus en staatssecretaris Keizer plaatsvond en suggereerde dat er een vervolg komt met staatssecretaris Keijzer en de ministers Wiebes en Koolmees. Op verzoek van Wilders zal het kabinet de Kamer schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang van deze gesprekken. Natuurlijk gaat KHN er ook zelf actief achter aan om zo snel mogelijk met het kabinet aan tafel te komen over steunmaatregelen.

Coronaroutekaart half oktober gereed

Ook de SP vroeg het kabinet deze keer in het debat om een coronaroutekaart. Met daarop welke maatregelen worden genomen bij welk aantal besmettingen (en/of ic-opnames en eventuele andere getallen). Hierover is al eerder een motie van Rob Jetten van D’66 aangenomen. Het kabinet is bezig om hier uitvoering aan te geven. Hoewel haast geboden is, gaf Rutte aan pas halverwege oktober met een coronaroutekaart te kunnen komen.

Ook voor de horeca is dit een belangrijk punt zodat we beter weten welke maatregelen we kunnen verwachten als de besmettingen toenemen maar ook welke versoepelingen mogelijk zijn bij een afname van het aantal besmettingen.

Moties

Aan het einde van het debat zijn er door de partijen een aantal voor de horeca relevante moties ingebracht.

  • PvdA verzoekt middels een motie dat het kabinet in gesprek blijft met getroffen sectoren, zoals de horeca, en te bezien of nieuwe en gerichte steunmaatregelen nodig zijn. Ook wil Asscher dat het kabinet de Kamer hierover binnen enkele weken zal informeren.
  • De SP, PvdA, GroenLinks en D66 willen dat het kabinet de bovengenoemde routekaart ook omzet in een bruikbaar schema. Hierin moet voor alle Nederlanders duidelijk worden welke maatregelen in welke fase worden genomen.
  • Wilders (PVV) pleit via een motie voor het terugdraaien van de versoberingen in het derde steunpakket voor de komende twee kwartalen. Hiermee ondersteunt hij de oproepen van KHN om de steunmaatregelen niet af te bouwen. Premier Rutte heeft de motie ontraden, omdat het steunpakket volgens hem voldoende ‘mee-ademt’.
  • Tot slot, verzoeken het lid Van Haga en Forum voor Democratie de regering te onderzoeken of de harde limiet van 30 personen per ruimte in de horeca vervangen kan worden door een limiet van een aantal personen per vierkante meter. Hier pleit KHN al veel langer voor. Rutte heeft deze motie ontraden. Hij vindt het onverstandig om de personenlimiet te veranderen.

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag over de ingediende moties. Wij houden je op de hoogte.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens