De SCMD stelt ieder jaar een jaarplan op. Voorafgaand wordt om input gevraagd vanuit de stad. Welke projecten zouden moeten worden gestart die bijdragen aan de doelstellingen van de SCMD die gericht zijn op meer (terugkerende en de juiste) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere tevredenheid?

Met zo’n jaarplan wordt 4 jaar vooruit gekeken. Het ambitiedocument geeft de stip op de horizon aan voor de komende 4 jaar.

Goede ideeën voor de Delftse binnenstad die bijdragen aan het behalen van genoemde doelstellingen en passen bij de thema's binnen de nota Vitaal en Gastvrij ontvangt het SCMD graag.

Ingevulde formulieren en het ambitiedocument vind je hier. Jouw ingevuld formulier zien wij graag retour voor uiterlijk 31 juli per mail (s.kooiman@scmdelft.nl).