Op donderdag 23 januari 2020 presenteerde de Commissie Borstlap een rapport met vergaande maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. In dit rapport presenteert de commissie in grote lijnen een advies over het herontwerp van de regulering van werk, waarvan veel onderwerpen nog verder moeten worden uitgewerkt. Met dit herontwerp zou de kloof tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers moeten worden gedicht. Met de Wet arbeidsmarkt in balans - die nu voor veel uitvoeringsproblemen en een verhoogde lastendruk zorgt - is dat geen goed vooruitzicht. Dit advies presenteert allerlei nieuwe beperkingen, verplichtingen en kosten, die vooral gevolgen zullen hebben voor het midden- en kleinbedrijf. Het baart KHN zorgen dat er nergens wordt aangegeven waar er lastenvermindering gaat plaatsvinden.

Als we kijken naar de eerste adviezen, dan valt het volgende op: een mkb’er kan met deze adviezen zijn eigen maatwerk niet echt goed regelen en moet bij dure uitzendbureaus aankloppen. Of hij moet zelf verplichtingen aangaan, waarvan hij niet weet of hij deze met zijn bedrijfsvoering kan waarmaken. Daarnaast wordt er ook geen rekening gehouden met veranderingen op de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften van de verschillende generaties werkenden. KHN is van mening dat ondernemers hun eigen maatwerk moeten kunnen regelen, ook zonder de inzet van dure uitzendbureaus.

KHN ondersteunt één arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden (werknemers, zelfstandigen én flexwerkers). Maar die moet dan wel aansluiten op de voorgestelde verkorting van de loondoorbetaling van zieke werknemers naar een jaar.

Ook is het opvallend dat de werkende opnieuw niet centraal staat. Er wordt in de aanbevelingen namelijk vooral gekeken naar de kosten voor werkgevers. KHN volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig en neemt dit zowel mee in de landelijke lobby, als bij de input van KHN voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

KHN maakt zich ook zorgen over de gevolgen - voor zowel werkgevers en werknemers - van het opnieuw duurder maken van tijdelijk werk. Zeker als we kijken naar bedrijven die geen andere opties hebben zoals seizoensgebonden werk en andere pieken dalen in het werkaanbod, kan dit consequenties hebben.

Onze eerste indruk is dat de mkb’er voor een dilemma komt te staan als het gaat om kosten en verplichtingen, maar dit eerst allemaal maar moet zien te verdienen. Dat aspect blijft nu buiten beeld! De nadruk ligt vooral op wat werkgevers zouden moeten doen. Dat leidt tot het beperken van de groei en vooruitzichten van die mkb’er in zijn lokale markt.

De Commissie bepleit een brede maatschappelijke alliantie om de waarden van werk in de toekomst zeker te (blijven) stellen. KHN zal hiervoor input leveren.

De aanbevelingen van de Commissie Borstlap:

  1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.
  2. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen.
  3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.
  4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.
  5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Downloads

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens