In maart 2018 is een startnotitie vastgesteld met het doel te komen tot een update van het HorecaBeleidskader van de gemeente Woerden. De aanleiding hiervoor was dat zowel vanuit de markt als de gemeente behoefte bleek te bestaan aan een actueel, toekomstgericht en integraal horecabeleidskader inclusief een terrassenbeleid.    

Op dit moment beschikt de gemeente enkel over spelregels met betrekking tot het “gesloten terras”, maar niet over een terrassenbeleid. Dit betekent dat in individuele gevallen maatwerk wordt geleverd. Hoewel dit met de grootste zorgvuldigheid gebeurt bestaat onbedoeld een risico op ongelijkheid en, bij gebreke van een voor ondernemers duidelijk kader, op een voor de openbare ruimte ongewenste en onveilige inrichting daarvan. Met een concreet beleid, waarin wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan, kan worden gekomen tot uniformiteit en tot grip op dit specifieke gebruik van de openbare ruimte.

Na de zomer zal er een wijziging van de APV worden besproken met de gemeenteraad zodat het college kan beschikken over de bevoegdheid om het terrassenbeleid vast te stellen. De afgelopen maanden hebben er meerdere malen gesprekken plaats gevonden met de gemeente, BIZ vereniging Stadshart, Platform Ontmoet Woerden en het bestuur KHN WOM over het beleid.

Hierbij tref je niet alleen het eindconcept Terrassenbeleid, maar ook de punten die eerder in het beleid stonden of nog staan waarover KHN vragen heeft gesteld en de reactie van de gemeente.

Daarnaast heeft het bestuur op het eindconcept ook nog een aantal punten aangegeven bij het college wat zij graag anders zouden willen zien:

  • Open vuur is een niet van de buitenlucht afgeschermde warmtebron. Dit zijn o.a. een vuurkorf, barbecue of een gasbrander. Dus alles waarbij je een vlam kunt zien. Spreekt zichzelf tegen. Want bij een afgesloten afgeschermde warmtebron kan je nog steeds een vlam zien?
  • Terrasschermen: helaas geen reclame, hier zit bij bepaalde ondernemers een investering achter.
  • Definitie Binnenstad: horecakerngebied? Binnen de singels? Winkelkerngebied? Duidelijk definiëren om discussie te voorkomen.
  • Partytent: is dit nog steeds niet mogelijk wanneer het van niet-structurele aard is? Stel je hebt tijdelijk apparatuur op jouw terras staan en het gaat regenen dan wil je dit even beschermen. Of de schmink clown moet even droog zitten.
  • BBQ op terras. BBq-en mag dus wel op eigen grond? En hoe gaan we om met bestaande vergunningen? Moeten die ondernemers dan ook opnieuw leges betalen?
  • Artikel 6.4: Roken. Er mag alleen staande van het rookterras gebruik gemaakt worden. Hoe gaan we om met mindervaliden (ivm de inclusie).

Mocht je nog vragen hebben over het beleid, over de totstandkoming van het beleid of andere punten dan kun je contact opnemen met Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens