KHN Steenwijkerland is blij met het nieuws dat de ingediende Zienswijzes, vanuit Kop Top en KHN, ertoe hebben geleid dat het voorstel vanuit het College, om de toeristenbelasting volgend jaar te verhogen naar 10%, is afgewezen door de gehele Raad.

‘Dit voorstel is een herziening van een eerdere beslissing waarin de toeristenbelasting niet verhoogd zou worden’, aldus Michiel Sweere namens KHN Steenwijkerland. ‘Dit klopt niet met het coalitieakkoord en de programmabegroting. Daarin staat: ‘De lokale lasten worden jaarlijks trendmatig aangepast en stijgen niet meer.’

De bedoeling is dat de verhoging vanaf 2020 alsnog ingezet gaat worden.

KHN bezwaar verhoging toeristenbelasting