We realiseren ons dat het steeds lastiger is om de 1,5 meter maatregelen te handhaven. Illegale activiteiten nemen toe en steeds meer mensen in de samenleving interpreteren de regels ruimer.

Het aantal besmettingen neemt echter toe en contactonderzoeken laten steeds vaker zien dat groepsvorming in een ruimte de besmettingsbron is voor meerdere mensen.

Dit maakt dat we met zijn allen en dus ook vanuit de horeca ons de vrijheden nog niet kunnen permitteren en strikt op de regels moeten zitten die de overheid ons voorschrijft. KHN landelijk zal binnenkort weer met de ministers in gesprek gaan en onderhandelen. Het helpt ons niet dat we ongeoorloofd te veel ruimte pakken en de horeca mogelijk vaker in beeld komt als besmettingsbron.

We zien dat de gemeente vaker waarschuwingen en sancties oplegt. De insteek blijft dat er wordt gehandhaafd op excessen, de zogenaamde hotspots. Dat kunnen individuele bedrijven zijn, maar ook de drukke gebieden waar veel stromen bezoekers bij elkaar komen. Dit weekend verwachten we nog wat extra drukte en ook controles vanwege de afgelaste Pride.

We benadrukken nogmaals dat je ook verantwoordelijk bent voor wachtrijen voor je zaak. Richt in hoe gasten 1,5 meter afstand kunnen houden en stuur mensen weg als het niet aannemelijk is dat ze een plaats toegewezen kunnen krijgen.

Tot op heden was de gemeente erg terughoudend met het beboeten van ondernemers, maar is nu voornemens vaker sancties op te leggen. Men richt zich hierbij op ondernemers die zich niet aan de regels houden en overduidelijk ook geen inspanningen verrichten om zich aan de regels te houden. Er is ons beloofd dat elke ondernemer altijd eerst op een waarschuwing kan rekenen. De sanctie was eerst een boete van max € 4300,-, echter het is nu aangepast in een oplegging van een last onder bestuursdwang. Dit houdt in, dat indien er na de waarschuwing nogmaals een overtreding wordt geconstateerd, de last onder bestuursdwang wordt aangekondigd. Bij de volgende constatering wordt dan aangekondigd dat de last onder bestuursdwang wordt geëffectueerd, met een sluiting van 4 weken van je zaak (of zoveel langer als er een goedgekeurd plan van aanpak ligt om overtredingen te voorkomen). Bij een zeer ernstige of meerdere overtredingen kan er voor gekozen worden om i.p.v. de waarschuwing meteen een last onder bestuursdwang op te leggen, die dan bij een volgende overtreding geëffectueerd kan worden.

Is naar jouw mening de waarschuwing of aankondiging van de last onder bestuursdwang onterecht reageer dan schriftelijk naar de gemeente en maak je bezwaren kenbaar.

Mondelinge waarschuwingen worden in principe alleen nog gegeven als er geen directe gevaarzetting is (bijvoorbeeld opstelling terras is verkeerd, maar er zijn geen gasten).

Constateringen kunnen gedaan worden door gemeentelijke handhavers en de politie.

KHN heeft aandacht gevraagd voor het feit dat ondernemers en werknemers niet kunnen/willen optreden als politieagenten. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gast zelf om zich aan de regels te houden.

Op de volgende aspecten van de bedrijfsvoering zal vooral gecontroleerd worden:
- niet in acht nemen 1,5 meter afstand;
- te veel mensen in de zaak;
- bezoekers die staan en/of dansen.

Wij adviseren je, je goed op de hoogte te stellen van de regels uit de noodverordening en medewerkers te instrueren. Richt de zitplaatsen op de juiste manier in en blijf volhouden om de mensen aan te spreken op de regels. Je riskeert immers sluiting van je zaak.

Voor meer informatie, misstanden en frustraties m.b.t. de handhaving kun je contact opnemen met regiomanager: Eveline Doornhegge: 06 51 49 07 09.

Sterkte en houd vol!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens