KHN is partner van het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam (GBA), deze club heeft 10 speerpunten van beleid opgesteld, waarmee het toerisme in de hoofdstad zich na corona op een verantwoorde manier kan herstellen. De speerpunten richten zich o.a. op een verbod op vakantieverhuur van woningen in de gehele stad en sturing op minder drugsgerelateerd toerisme.

“De bezoekerseconomie heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis”, zegt Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam en coördinator GBA. “De beperkte lockdown die gisterenavond ingegaan is, brengt sectoren zoals horeca, evenementen, cultuur, retail, transport en toeleverende bedrijven weer een zware klap toe. Aangezien deze sectoren een substantieel deel van de hoofdstedelijke economie uitmaken, zal deze crisis haar vernietigende werking nalaten, tenzij er een krachtig herstelbeleid door de gemeente Amsterdam wordt ingezet. En dan op zo’n manier dat we de excessieve overlast van bezoekers van voor de coronatijd voorkomen, een herstelbeleid voor een duurzame bezoekerseconomie.”

Vereniging Amsterdam City, KHN Amsterdam, ORAM, MKB Amsterdam, VAZO, VEBAN, VNO-NCW-Metropool Amsterdam en Ondernemersvereniging Westpoort, verenigd in GBA, hebben vandaag een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en de gemeenteraad, waarin staat welk herstelbeleid voor een duurzame bezoekerseconomie zij wensen. Hun herstelbeleid bestaat uit de volgende 10 speerpunten:

1. Maak het behoud van werkgelegenheid en spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot doelstelling van beleid;
2. Voer het ‘6-puntenplan ondermijning’ versneld uit;
3. Verbied vakantieverhuur van woningen in de gehele stad;
4. Wijzig coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en zo snel mogelijk;
5. Neem initiatieven buiten het centrum voor spreiding van bezoekersdruk;
6. Zet in op kwaliteitstoerisme en investeer in campagnes gericht op het kwaliteitstoerisme;
7. Verwelkom en omarm congressen en de zakelijke markt;
8. Zorg voor voldoende en effectieve handhaving en vergun ruimhartig;
9. Stel lastenverhoging voor ondernemers uit;
10. Stimuleer de verbinding tussen ondernemers en bewoners.

We hebben ervaren dat een aantal ondernemers van de ondernemersvereniging in de binnenstad (in en rondom de Wallen) verrast zijn over deze 10 speerpunten. Enerzijds, omdat ze niet gekend zijn bij de totstandkomingen en anderzijds omdat ze zich niet kunnen vinden in de denkrichtingen die zijn gegeven bij speerpunt 4 ‘wijzig coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en snel’.

We hebben oprecht onderschat dat er op deze manier een discussie zou ontstaan. Uiteraard hebben we ons gerealiseerd dat de speerpunten en in het bijzonder de denkrichtingen bij punt 4 onderwerp van gesprek kunnen zijn. Dat deed het immers ook binnen de groep van vertegenwoordigers in het Georganiseerd Bedrijfsleven van Amsterdam (GBA). De denkrichtingen zijn uitdrukkelijk niet als standpunten geformuleerd, omdat daar geen draagvlak voor was. KHN heeft zelfs geadviseerd om de denkrichtingen eruit te laten. KHN vindt namelijk dat deze denkrichtingen niet de oplossing zijn om minder pret- en overlast gevende toeristen aan te trekken.

Waarom hebben we dan toch ingestemd met het verbinden van onze naam aan deze brief? Enerzijds omdat het na een lange discussie als denkrichting is ingebracht en niet als standpunten, de denkrichtingen ook in het stadhuis onderwerp van gesprek zijn (ze zijn niet door het GBA bedacht). De 10 speerpunten staan niet op zichzelf en zijn niet uitputtend om te komen tot herstel en inrichting van een duurzame bezoekerseconomie. Deze 10 punten zijn door de partners teruggebracht uit een veel groter aantal.

KHN hecht waarde aan onze partners van het GBA, maar evenzeer aan andere ondernemersverenigingen in de binnenstad. We hebben elkaar immers nodig om een goede lobby te kunnen voeren. KHN heeft afgevaardigden van de ondernemersverenigingen uitgenodigd om in gesprek te gaan en te komen tot een breed gedragen standpunt.

Tevens zijn we zijn niet verrast door de opmerking van een aantal mensen dat de timing van deze brief ongelukkig is. De hele stad is leeg en je wilt elke bezoeker verwelkomen en niet kritisch zijn. Echter het college gaat juist nu nieuw beleid maken m.b.t. de bezoekers van de toekomst en er staan meerdere opdrachten en initiatieven uit om dat te verkennen en verder vorm te geven. We kunnen het ons niet veroorloven om af te wachten. We willen nogmaals benadrukken en aangeven dat de speerpunten en zelfs de 10 speerpunten gezamenlijk niet op zichzelf staan en een integrale visie nodig is om de gewenste resultaten te bereiken. Daar wordt hard aan gewerkt en houden we je van op de hoogte.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens