Het bestuur van de KHN Delft is op zoek naar nieuwe bestuursleden en dan in het bijzonder naar een nieuwe penningmeester. 

De penningmeester van de afdeling zorgt voor alle financiële handelingen binnen de afdeling. Dit is niet heel veel werk want de daadwerkelijke administratie wordt gevoerd vanuit het bedrijf in Woerden. Als penningmeester van de afdeling heft u vooral een controlerende rol.

Alle facturen die door de afdeling betaald dienen te worden, worden door u gecontroleerd en in de betalingsapp geplaats. Via een geautomatiseerd systeem heeft u inzage in de facturen en alle betalingen van de afdeling, wat het heel makkelijk maakt. Ook de te innen facturen worden door het bedrijf verstuurd en ook daar hoeft u alleen maar te controleren dat het gebeurt en dat ze geïnd worden.

Elk jaar stelt u samen met het bestuur de begroting op en maakt u een overzicht van het voorgaande jaar. Tijdens de ALV presenteert u de begroting en geeft u uitleg over de financiële situatie van de afdeling.

Gemiddeld gezien zien bent u ongeveer 0,5 tot een uur per week kwijt aan de rol van penningmeester, los van de 10 afdelingsvergaderingen. De afdeling vergadert elke 3e woensdag van de maand van 09.00 tot 11.30 uur, 2 koffieochtenden en 1 ALV.
En voor die laatste 3 bijeenkomsten bent u toch al aanwezig.. niet langer wachten en geef u op voor deze bestuursfunctie. Neem contact op met de huidige penningmeester als u inhoudelijk meer wilt weten en mail delft@khn.nl als u zich wilt opgeven voor een bestuursfunctie.