We hebben de afgelopen dagen ervaren dat er veel vragen en frustraties zijn bij ondernemers over de nieuwe coronamaatregelen en de handhaving hiervan, omdat de focus hierbij voornamelijk op de horeca lijkt te liggen. In dit artikel willen we je informeren over de maatregelen en de handhaving. Uiteraard begrijpen we dat er weinig draagvlak is. KHN blijft een actieve lobby voeren en je hierover informeren.

 1. Actuele informatie m.b.t. de maatregelen en steun
 2. Uitleg over de extra maatregelen in de 6 veiligheidsregio’s (w.o. Amsterdam) met de hoogste besmettingsaantallen
 3. Verplichte melding voor feesten met meer dan 50 gasten
 4. Vraag en antwoord m.b.t. de maatregelen in Amsterdam
 5. De meest actuele noodverordening Amsterdam – Amstelland (21 september 2020)

Handhaving
Het is de burgemeester niet te doen om horecaondernemers te dwarsbomen, het gaat haar om de noodzaak om gezamenlijk meer verantwoordelijkheid te nemen en in een publieke functie als de horeca hier aandacht voor te vragen. Veel horecaondernemers volgen de coronamaatregelen goed op, maar we zien en hebben signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. De handhaving richt zich o.a. op:

 • Niet in acht nemen 1,5 meter afstand, groepsvorming. Hierbij willen we benadrukken dat op basis van ons protocol maximaal 2 personen aan een tafel mogen zitten binnen 1,5 meter afstand of je moet uit een huishouden komen. Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden. Er zijn geen documenten om dit na te gaan, maar het is ook vaak overduidelijk dat bepaalde groepen niet uit een huishouden komen.
  Buiten dienen zogenaamde kuchschermen als alternatief voor 1,5 meter afstand, binnen niet. Veel bedrijven hanteren dit wel om de gast een veiliger gevoel te geven. We hopen ook op basis van nader onderzoek dat dit op termijn binnen ook wordt geaccepteerd.
 • Goede ontvangst en registratie.
 • Te veel mensen in de zaak.
 • Bezoekers die staan en/of dansen.
 • Bewust manipuleren van handhaving (telefoons laten inleveren/afpakken, ramen afplakken, toezichthouders niet toelaten of onheus bejegenen).
 • Een verbod op meezingen / schreeuwen.
 • Bezoekers toegelaten na 24:00 en muziek nog aan na 24:00.
 • Het niet voldoen aan de meldplicht voor bijeenkomst voor een besloten feest.
 • Gezelschap van meer dan 50 personen binnen in een afzonderlijke ruimte.

De controles vinden door zowel toezichthouders van de gemeente als de politie plaats. Ook zullen er controles door toezichthouders in burger worden uitgevoerd, om overtredingen op heterdaad te kunnen constateren. Het kan zijn dat je hier niet direct, maar wel binnen enkele dagen na de overtreding, mee wordt geconfronteerd.

Hoe zit het proces rondom sancties eruit?

 1. In de meeste gevallen krijg je direct een waarschuwing uitgereikt d.m.v. een standaardformulier met daarop de overtredingen op basis van de laatste noodverordening.
 2. Bij een volgende overtreding wordt na een waarschuwing een last onder bestuursdwang opgelegd, maar nog niet uitgevoerd.
 3. Bij wederom een constatering van een overtreding wordt dan de last onder dwangsom, de sluiting van minimaal 2 weken, geëffectueerd.
 4. Bij ernstigere of meerdere overtredingen wordt de waarschuwing overgeslagen en kan direct een last worden opgelegd (nog geen sluiting).
 5. Bij een zeer excessieve overtreding (situaties waarin grote(re) groepen mensen dansen en zingen en/of exploitanten actief regels ontwijken door bezoekers te instrueren hoe te handelen bij controles en te verzoeken telefoons af te plakken) zal de gemeente overgaan tot opleggen én uitvoeren van een last onder bestuursdwang met een sluiting van de zaak voor minimaal 2 weken. Deze ontvang je binnen enkele dagen na de constatering.

Is er sprake van een sluiting voor minimaal twee weken, dan moet er ook een gedegen plan van aanpak worden ingediend hoe je volgende overtredingen denkt te kunnen voorkomen. Pas na akkoord van de veiligheidsregio en de GGD zal een heropening mogelijk zijn. Zie hier het plan van aanpak.

Kortom, in de meeste gevallen heb je drie geconstateerde overtredingen, alvorens er een sluiting aan de orde is. Het komt steeds vaker voor dat in dit proces een stap wordt overgeslagen als er op een moment sprake is van meerdere ernstige overtredingen of een excessieve overtreding.

De aanscherping van de handhaving betekent concreet dat bij het constateren van een zeer excessieve overtreding men overgaat tot op het opleggen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang, dus een sluiting van de zaak voor 4 weken. Als zeer excessief zien we o.a. groepen die dicht op elkaar feesten/dansen en tegenwerking en bewust manipuleren van het toezicht. Er is dus geen sprake meer van een boete. Tot voor kort ging het niet om een sluiting van 4 weken van je bedrijf maar om een boete van max € 4.300.

Voor de nieuwe maatregelen geldt het volgende:

 • Bezoekers toegelaten na 24:00 en muziek nog aan na 24:00.: dit wordt gezien als reguliere overtreding (1. waarschuwing, 2. last onder bestuursdwang, 3. effectueren last = sluiting minimaal 2 weken, opstellen plan van aanpak).
 • Het niet melden door horeca van een bijeenkomst voor een besloten feest (alleen dan geldt de meldplicht): dan zit er nog een stap voor (signaleren/aanspreken).
 • Gezelschap van meer dan 50 personen binnen in een afzonderlijke ruimte: dit is een excessieve overtreding, dus geen waarschuwing maar 1. last onder bestuursdwang 2. effectueren last = sluiting minimaal 2 weken, opstellen plan van aanpak.
 • Eet- en drinkgelegenheden waar eten kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse moeten om 02.00u sluiten. In deze eet- en drinkgelegenheden mag na 01.00u geen alcohol worden verstrekt, bij overtreding geldt reguliere stappenplan (1. waarschuwing, 2. last onder bestuursdwang, 3. effectueren last = sluiting minimaal 2 weken, opstellen plan van aanpak).

Uiteraard realiseren we ons dat het een enorme uitdaging is om alles goed te doen. Bij een controle is het belangrijk dat de toezichthouder of politieagent ziet dat er je er alles aan doet om de regels na te leven en gasten die in overtreding zijn ook aanspreekt op hun gedrag. Neem de regels serieus en richt je zaak in, zodat er zichtbaar aandacht is voor de naleving. Zorg ook dat je (voldoende) mensen hebt om het toezicht te houden en de registratie van gasten goed te kunnen uitvoeren. Neem de registratie van je gasten serieus. Zie hier de registratieformulieren die je daarvoor kunt gebruiken en zorg dat je aan de meldplicht voldoet als deze van toepassing is.

Ben je het niet eens met de stappen die de gemeente neemt, maak dan altijd schriftelijk bezwaar. Bij aankondiging of uitvoering van een last onder bestuursdwang staat vermeld hoe dat werkt. Bij de waarschuwing via het standaardformulier, direct uitgereikt door de toezichthouder niet. Stuur dan een onderbouwing met jouw verweer met toevoeging van het formulier naar het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam.

Zijn er vragen of heb je hulp nodig neem dan contact met ons op. Regiomanagers: Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl 06 51 49 07 09 of Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl 06 22 80 68 92.

We moeten verdergaande inspanningen verrichten om een sluiting van je bedrijf te voorkomen, maar ook te realiseren dat de huidige beperkingen worden afgeschaft. We realiseren ons dat het een enorme uitdaging is.

Veel sterkte!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens