Op maandag 5 november kwam de Haarlemse horeca onder aanvoering van het bestuur van KHN Haarlem bij elkaar om het thema ‘we voelen ons niet gehoord’ te bespreken.

De ondernemers waren te gast in De Jopenkerk, het kloppende ‘hart van Haarlem’. We doen aan allerlei overleggen mee, participeren in diverse platforms en proberen overal onze mening te laten horen. We begrijpen dat niet al onze wensen ingewilligd worden, maar vinden nu te vaak onze standpunten en wensen niet meer terug in de besluitvorming en vervolgacties.

De volgende voorbeelden kamen ter sprake:

 • Kosten leidinggevenden zijn veel te hoog. Wij hebben 2 keer brief gestuurd, diverse keren mondeling aangekaart, tot op heden geen reactie. Haarlem zit in de allerhoogste prijzen voor het bijschrijven van een leidinggevende.
 • Er is onduidelijkheid over de terrasregels. Op ieder plein of straat lijken andere regels van toepassing te zijn, terwijl wij al jaren vragen om een helder en consistent beleid. Deze oproep lijkt aan dovemansoren gericht.
 • Toeristenbelasting. Ondanks alle contacten, berekeningen, brieven en andere signalen gaat de verhoging gewoon doorgevoerd worden naar € 5,00 per persoon. De doelstelling van gemeente was € 2 mln. ophalen, door de verhoging en onjuiste berekeningen wordt er liefst € 3 mln. opgehaald.
 • BIZ. Deze veroorzaakt dat gemeente langzaam hun financiële ‘poot terugtrekt’ uit de activiteiten die ten goede kwamen aan de stad, zoals veiligheid, verlichting, citymanager en andere projecten.
 • Aanpassing APV. De gemeente versoepelt inrichtingseisen voor daghoreca, zij hoeven bijvoorbeeld niet te beschikken over een toilet en andere voorzieningen, terwijl zij toch horecaondernemer zijn. Dit geeft scheve gezichten en werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Er volgen voorbeelden van ervaringen over het toiletgebruik. Publiek van buitenaf komt in de spits om van het toilet gebruik te maken, terwijl gasten ook al in de rij staan te wachten in de bedrijven wat tot ongenoegen leidt bij horecabezoekers en ‘vreemd-plassers’.
 • Bestuur. Het bestuur wordt bedankt voor hun inzet en maakt de opmerking dat de uitnodiging beter verspreid kan worden en er wordt het voorstel gedaan om geen verhoging van de eigen bijdrage te doen, met dit voorstel wordt ingestemd.
 • Toegankelijkheid. Van de stad bij bijzondere momenten, onder andere van artiesten en hun personeel dat de installaties opbouwt zorgt voor problemen, zij kunnen de stad niet in. Het blijkt dat alleen een jaarvergunning aangevraagd kan worden en niet meer een incidentele toegangsmogelijkheid. Met handhaving valt hier niet over te praten of tot een oplossing te komen.
 • Autovrije zone. Als de autovrije zone wordt uitgebreid, voorzien de ondernemers grote problemen bij de belevering van de horeca, je kunt eenvoudigweg de stad niet meer in en de leveranciers zullen lange afstanden moeten maken om de bestelde goederen te bezorgen. Hier moet iets mee gebeuren.
 • Parkeren. Er staan veel vrachtwagens verkeerd geparkeerd, waardoor ondernemers en hun terrasbezoekers aan de buitenrand van het centrum (onder andere langs het Spaarne) last hebben van de bezorging.
 • Onze bedrijven moeten wel kunnen blijven exploiteren en er moeten oplossingen komen voor alle praktische problemen.
 • Pleidooi. Er wordt een pleidooi gehouden om de balans tussen vraag en aanbod in de horeca goed af te blijven wegen. We zien een enorme toename aan horeca in de stad, dat betekent dat er heel veel extra stoelen komen, al die stoelen moeten worden gevuld, liefst een paar keer per dag anders kan er geen geld verdiend worden. Een voorbeeld waar die balans goed wordt gemonitord is de gemeente Heemskerk en de gemeente Haarlem zou kennis kunnen nemen van dat model en het succes van dit bruisende centrum.

Tijdens de afsluiting haalt Hildo Martijn Visser van Feestcafé Bugsy’s naar voren om een Haarlemse succes onder de aandacht van de aanwezigen te brengen. Bugsy’s won in 2018 de ‘Wel zo veilig award’, deze award wordt ieder jaar uitgegeven door het ministerie van Justitie in de Week van de Veiligheid in oktober.

Opvallend is dat juist net voor aanvang van de vergadering voorzitter Hildo gebeld wordt door wethouder Cora Yfken Sikkema om hem uit te nodigen voor een overleg inzake het 'wij voelen ons niet gehoord' gezamenlijk met burgemeester Jos Wienen op 5 december.

Wij houden u op de hoogte! Suggesties en andere inbreng zijn van harte welkom via haarlem@khn.nl.

Wil u meer foto’s zien van de bijeenkomst op 5 november? Kijk gerust op www.facebook.com/gastvrijhaarlem en like onze pagina.