Op woensdag 22 juli vond het periodieke overleg plaats met burgemeester Jan Hamming. In verband met de corona-maatregelen wordt iedere 3 à 4 weken overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de horeca en de gemeente.

In het overleg zijn een aantal aspecten naar voren gekomen waarbij de naleving van de afstand het belangrijkste bespreekpunt was. Horecaondernemers waarderen de wijze van omgang door handhaving en politie ten aanzien van de corona-regels, maar:

Gemeente en horecaondernemers willen meer controle op 1,5 meter in de horeca
Horecaondernemers, de gemeente Zaanstad en de politie hebben afgelopen week in een overleg met de gemeente hun zorgen uitgesproken over de mate waarin bezoekers van de horeca zich houden aan de maatregelen om corona te bestrijden. Nog altijd geldt dat er 1,5 meter afstand dient te zijn, mensen moeten zitten op het terras en binnen, drukte dient vermeden te worden en bij klachten dient men thuis te blijven. Tussen de gemeente, politie en horeca is daarom besloten meer te gaan controleren op het handhaven van de 1,5 meter op de terrassen en in de horecagelegenheden.

Ruud Keinemans, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Zaanstreek:

“De omzet van vele zaken is nog niet de helft van wat deze voor corona was, het is juist nu belangrijk om ervoor te zorgen de horeca open te houden en daarmee de toekomst te borgen. Dit is essentieel voor het voortbestaan van vele horecazaken. Horecabezoekers dienen er zelf voor te zorgen dat zij gepaste afstand houden, niet staan en zeker niet gaan dansen. Als we allemaal de regels respecteren, hoe niet-leuk of moeilijk soms ook, komen we het verst en kunnen we optimaal blijven genieten van de gezellig horeca.”

Burgemeester Jan Hamming:

“De oproep van de horecaondernemers raakt mij, zij kunnen niet alleen alle maatregelen na laten leven door de bezoekers. De horeca heeft het sinds 15 maart zeer zwaar gehad en heeft juist de omzet hard nodig, maar wel binnen maatregelen die zijn gesteld. Vanuit Zaanstad is daarom besloten soepel om te gaan om de uitbreiding van de buitenterrassen zoveel als mogelijk te ondersteunen en de ondernemers hiermee te helpen. Met het versoepelen van de maatregelen ligt er echter ook een grote verantwoordelijkheid bij de bezoekers. De horecaondernemers doen er veel aan om de maatregelen zo goed als mogelijk toe te passen en hun klanten te bedienen. Het kan echter niet zo zijn dat bij gebrek aan naleving van deze maatregelen door bezoekers, de horecaondernemers de dupe zijn. Om ons heen horen en zien we dat het aantal besmettingen toeneemt. Het virus is helaas niet met vakantie. Het is daarom essentieel dat bezoekers zich houden aan de 1,5 maatregel om daarmee de horeca open houden.

Horecaondernemers ondernemen in eerste instantie het initiatief en zijn verantwoordelijk om de bezoekers op de naleving van de regels te wijzen (zitten, niet dansen, afstand) en als dit na een paar keren vragen niet lukt kunnen zij handhaving en politie vragen om hen bij te staan. De politie zal ook meer richting bezoekers gaan optreden en waarschuwingen en desnoods bekeuringen gaan opleggen. De ondernemers zijn blij met deze ondersteuning, omdat de bevoegdheden van handhaving en politie verder gaan dan die van de ondernemers en hun personeel.

Verder is besproken

  • Er wordt een werkgroep vanuit de horeca ingericht om met de gemeente te overleggen over de terrassen na 1 november.
  • Regels: tafels uit elkaar, zitten, 1,5m en geef geen gelegenheid tot dansen (muziek zacht).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens