Jaarverslag cq. nieuwsbericht voor leden KHN Roerdalen over actualiteiten en terugblik wat bestuur afgelopen jaar heeft gedaan.

Wat speelt er in KHN Roerdalen?
KHN Roerdalen is één van de 240 afdelingen in heel Nederland.
Landelijk gezien doet KHN de lobby bij o.a. de Tweede Kamer. Daarbij gaat het dan niet alleen over een oplossing voor het definitieve rookverbod in de horeca, maar ook over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, over de nieuwe Alcoholwet, over allergenen, over de belastingdruk, over betalingsverkeer, ondermijnende criminaliteit, subsidies enz. omdat de horeca zo breed is, zijn er ook vele KHN collega’s die over veel onderwerpen specialist moeten zijn.

Ondertussen wordt er ook onderhandeld over de nieuwe CAO die 1 januari aanstaande in moet gaan.
Lange, moeilijke onderhandelingen die ervoor zorgen dat u regelmatig een enquête krijgt vanuit ons hoofdkantoor. Het is namelijk belangrijk om te weten hoe onze leden ‘erin staan’ en hoe we de onderhandelingen moeten voeren.
Landelijk gezien hebben we 4 speerpunten; (kort samengevat)

  • eerlijk speelveld; gelijke regels en plichten voor iedereen die hetzelfde doet.
  • goed werkgeverschap; zorgen voor meer goed en geschoold aanbod van personeel, op goede en eerlijke voorwaarden.
  • duurzaamheid; minder voedselverspilling en hulp voor ondernemers die bijvoorbeeld energie willen besparen
  • toerisme; meewerken aan een omgeving die aantrekkelijk is voor bewoners en toeristen, waardoor er nieuwe kansen komen voor de horeca.

Bestuurlijk / APV
Achter de schermen is de afdeling Roerdalen ook druk.
Het bestuur komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar om de lokale zaken te bespreken.

Binnenkort wordt er in Roerdalen namelijk weer beslist over wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze is de vorige keer, in samenspraak met ons, aangepast. Hierdoor zijn er makkelijkere en betere terrasregels gekomen. Nu is het ook toegestaan om, voedselveilig uiteraard, buiten eten te bereiden. Het is makkelijker (en niet duurder) geworden om leidinggevenden te wijzigen op de vergunning etc.
Een hele hoop wijzigingen die het ondernemen makkelijker maken en waar jullie, als leden, geen werk aan hebben.

PC-verordening
Een belangrijk punt voor de afdeling was ook het aanpassen van de paracommerciële verordening. (PC regels). Wij zijn niet tegen verenigingen of clubs of sociaal culturele instellingen. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen in de kernen.
Waar wij wel tegen zijn, is dat gesubsidieerde gebouwen gebruikt worden voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn.
Het kan niet zo zijn dat er privé-feesten gehouden worden in gesubsidieerde gebouwen, een communie of verjaardag hoort thuis in de horeca.
Openbare bijeenkomsten, dus iets waar het hele dorp iets aan heeft, mogen wel onder voorwaarden in die gebouwen.
Hierover hebben we goede afspraken gemaakt met de gemeente. Hier kunnen veel gemeenten een voorbeeld aan nemen!

Evenementen
Ook is het makkelijker geworden om evenementen te organiseren, ook voor ondernemers.
Het aanvraagformulier is eenvoudiger geworden, terwijl de landelijke regels en veiligheidsvoorschriften helaas steeds strenger worden.
Vaak volstaat al een melding en die kan direct uit het aanvraagformulier digitaal bij de gemeente geregeld worden.

Verlaatje
Ook hebben we het mogelijk gemaakt om 5 keer per jaar (gratis!) een uur langer open te mogen. Zonder vergunning of wat dan ook.
Dit noemen we een “verlaatje”.
Het aanvragen hiervan is simpel. Wanneer je op een avond verwacht dat het later gaat worden dan 03.00 uur, dan kun je voor 23.00 uur een melding doen bij verruimingsluitingsuurRoerdalen@servicecentrum-mer.nl
Vermeld je eigen naam, die van de zaak, adres etc. en dat je hier gebruik van wilt maken en je bent legaal en gratis een uur langer open!
Buiten nog de dagen die collectief gelden zoals carnaval en kermis etc.

Uitstapje / cursus
Minimaal 1 keer per jaar organiseert de afdeling ook nog een uitstapje of een cursus of i.d.
Kom gerust kijken! Meestal is het gratis of voor een zacht prijsje en de reacties van leden die mee zijn gegaan zijn altijd positief.
Bijvoorbeeld organiseren we op vrijdag 6 december 2019, bij All-in Echt, Bandertlaan 9 in Echt van 9.30 uur tot 12.30 uur een workshop over de WAB (de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Iedereen die personeel heeft, en zeker mensen die flexwerkers in dienst hebben, moet hiervan op de hoogte zijn. Er verandert een hoop en het is belangrijk om goed te plannen en daardoor wellicht een hoop geld te besparen. Jullie krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging op de mail!

Gemeentelijk
Afgesproken is met de gemeente Roerdalen dat er een projectenpot komt. Roerdalen rekent nu een toeristenbelasting van € 1,70 p.p.p.n. Een deel van dit geld gaat straks in een pot, waaruit goede initiatieven waar de toerist (en dus ook vaak de bewoner) iets heeft. Goede ideeën kunnen zo een financiële bijdrage krijgen om dit makkelijker te kunnen realiseren.
Binnenkort komt hier meer informatie over.

De gemeente heeft een ondernemersbank. Hier kun je aangeven wat voor een bedrijf je hebt en wat je precies doet. Wanneer de gemeente dan op zoek is naar een bepaald soort zaak of product, dan kijkt men eerst in deze “ondernemersbank” om de lokale bedrijven te ondersteunen. Meld je dus aan bij de gemeente om hierin vermeld te worden!

Alcoholbeleid
Tevens heeft de gemeente op 24 september jl. een brief gestuurd over ‘alcoholverstrekking aan minderjarigen’. Ook in Roerdalen gelden uiteraard de NIX18 regels. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, weet dus dat de gemeente hierop kan en gaat controleren.

Rookverbod
Zoals bekend controleert de NVWA tot 1 april 2020 niet op het rookverbod in de rookruimtes. Na de uitspraak van de Hoge Raad was dat het beste wat er nog geregeld kon worden. Vanaf 1 april mag er dus binnen nergens in de horeca meer gerookt worden! Op terrassen mag ook na maart nog gerookt worden. Er is ook nog geen initiatief vanuit de regering om dat te gaan verbieden. Mochten hier weer rechtszaken over komen.
Ook in Oostenrijk wordt het rookverbod vanaf 1 januari weer opnieuw ingevoerd.

Zoals gezegd ondersteunt KHN zijn leden collectief.
Maar ook individueel kunnen wij ondersteunen, zolang men te goeder trouw is uiteraard.

Neem hiervoor contact op met de afdeling via roerdalen@khn.nl of met Christiaan Fijen, de regiomanager van KHN, op c.fijen@khn.nl

Jullie zijn ook van harte welkom om een bestuursvergadering bij te wonen.
Laat dit even weten zodat we kunnen zeggen waar en wanneer we bij elkaar komen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens